Sensorkedja och signalbehandling

Listig sensorkedja

Genom att använda en sensorkedja och signalbehandling där en datormodell av havsmiljön utnyttjas kan man bestämma avstånd och riktning till en ljudkälla som t ex en ubåt. Sensorerna  nås vid olika tidpunkter av samma ljudfront. Ljudet tar olika vägar, här visas bara ytstudsen. Signalbehandlingen utnyttjar flervägsutbredningen för att lokalisera ljudkällan. Antalet sensorer måste vara minst lika stort som antalet möjliga
vägar ljudet tar i vattnet. Fördelen med denna metod jämfört med att bara ha en hydrofon är att man inte behöver veta lika mycket om den miljö i vilken ljudet går. Det kan räcka med ljudhastighetsprofilen. Denna metod att lokalisera ljudkällor tros kunna utvecklas för att se förändringar i havsbotten.

Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

10 reaktioner till “Sensorkedja och signalbehandling”

  1. Pingback: Leslie
  2. Pingback: Tim
  3. Pingback: corey
  4. Pingback: zachary
  5. Pingback: leroy
  6. Pingback: Jon
  7. Pingback: Lloyd
  8. Pingback: micheal
  9. Pingback: ronald
  10. Pingback: Manuel

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *