Arkiv för kategorin ‘Konflikter och kriser’

”Jag bearbetar krigsminnena när jag forskar”

”Jag bearbetar krigsminnena när jag forskar”

söndag, 16 november, 2008

På Försvarshögskolan i Stockholm utbildas högre officerare. De läser teoretiskt om gamla och nya krig.Få om ens någon har direkt erfarenhet av kriget. Men ibland möts världarna.Aida Alvinius är forskare och arbetar vid institutionen för ledarskap och management. För henne är arbetet ett sätt att hantera sina egna krigs-upplevelser och kunna leva vidare med dem. [...]

Nutidens pirater – Afrikas organiserade brottslighet

Nutidens pirater – Afrikas organiserade brottslighet

fredag, 31 oktober, 2008

Om de hade tillhört försvaret i ett västland skulle de ha betraktats som elitsoldater. Från enkla båtar äntrar de stora fartyg och tar kontrollen. Men de är pirater, sprungna ur Somalias kaos. Forskaren Karl Sörensen vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har studerat problemet och menar att lösningen inte finns till havs utan i land.
Puntland  ligger i [...]

Centralafrikanska Republiken – landet som inte finns

Centralafrikanska Republiken – landet som inte finns

torsdag, 31 juli, 2008

Mitt i det oroliga Afrika ligger Centralafrikanska republiken. För de flesta ett okänt land. Och mycket fattigt. Konflikter går över landgränserna. Regeringen behärskar bara städerna. Utanför dessa fläckar råder vad man i väst uppfattar som kaos. Men ändå fungerar ett sorts samhälle – ett samhälle som väst inte kommer i kontakt med. Det landet finns [...]

”Vi måste vara så bra att ingen dör i onödan i Afghanistan”

”Vi måste vara så bra att ingen dör i onödan i Afghanistan”

torsdag, 19 juni, 2008

Försvarets utvecklingschef Michael Moore känner inte igen sig i den bild massmedierna ger av Försvarsmakten – den är bättre än sitt dåliga rykte. Han är en av de som hållit i rodret när försvaret ändrat kurs och han strävar efter en mer slimmad organisation. Vi måste kunna säga att Sverige har intressen att försvara [...]

Den heta fredens offer

Den heta fredens offer

torsdag, 17 april, 2008

I ett arrangemang av Försvarshögskolan och Storbritanniens försvarsakademi samlades kunnandet om terrorism i Stockholm under rubriken ”Countering insurgency and terrorism”. Bilden som framkom var att vi inte känner vår motståndare – och att vi inte heller känner vårt eget samhälle tillräckligt bra.
Från kallt krig till het fred. Från klara gränser till en suddig gråzon. Från klara [...]

Bygga bro till freden

Bygga bro till freden

tisdag, 1 april, 2008

Bilderna på tv skakar om. Politikerna reagerar och pekar ut vägen. Men ofta är det krisens symptom och inte orsaker som intresserar media och därmed styr politikerna. För att komma åt orsakerna krävs en planering av många olika sorts experter. Denna planering ska sedan kunna brytas ned i åtgärder på fältet. Att samla alla krafter [...]

Ryssland vill visa att man är att räkna med

Ryssland vill visa att man är att räkna med

tisdag, 19 februari, 2008

Arvet efter Sovjet finns ännu i Ryssland. När det väldiga landet reser sig efter sammanbrottet är det också med en ny militär med en högre teknisk nivå. President Vladimir Putin har skapat stabilitet, både politiskt och ekonomiskt, även om det är långt kvar att gå. Ryssland är på väg att komma på fötter.
Stridsvagnarna dyker åter upp [...]

”Den ideologiska terrorismen byter ansikte”

”Den ideologiska terrorismen byter ansikte”

tisdag, 19 februari, 2008

En för hård stat skapar terrorister, en för mjuk lämnar ut sina medborgare. Det menar Magnus Ranstorp, forskningschef på Cats vid Försvarshögskolan.
– Säkerhetsbilden är i dag mycket komplicerad, säger han.
I november 2004 sprack mångas föreställning om Nederländerna som ett öppet och liberalt samhälle. Theo van Gogh, filmare, publicist och islamkritiker, mötte sin mördare i en park [...]

Polarväder

Polarväder

torsdag, 31 januari, 2008

Med klimatförändringen öppnas Arktis upp för råvaruutvinning. Stormakternas intresse för området ökar och det kan få konsekvenser för Sveriges säkerhetspolitik. Utvecklingen driver på det nordiska militära samarbetet. Fortfarande är dock den svenska försvarsektorn präglad av en tid när hotet var annorlunda.
——————————————————
Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

Incidenten i Caglavica

Incidenten i Caglavica

onsdag, 31 januari, 2007

Text och Illustration: Martin Ek

Från ordning och reda till kaos

Från ordning och reda till kaos

onsdag, 31 januari, 2007

Svenska soldater kan nästa år med kort varsel skickas till ett oroligt land. Konflikten som hemma i Sverige tedde sig tämligen begriplig visar sig vara snårigare än man trott. Motsättningar och maktspel bedrivs på olika plan. För att komma på rätt spårmot den sanna bilden av landet måste soldaterna vara bra förberedda och få stöd [...]

Trög omställning när försvaret byter kurs

Trög omställning när försvaret byter kurs

onsdag, 18 oktober, 2006

Det kalla kriget är slut och både Sverige och USA står inför stora försvarsförändringar. Transformeringen sker av både tekniska och säkerhetspolitiska skäl – men det går långsamt. I USA finns det många olika krafter som bromsar, berättar den amerikanske försvarsforskaren Stuart Johnson som nyligen besökte Sverige.
Nordiska stridsgruppen sätter fart på försvarets förändring. Varje stridsgrupp kommer [...]

Inga fyrkantiga tankar hos scenarieförfattaren

Inga fyrkantiga tankar hos scenarieförfattaren

onsdag, 18 oktober, 2006

I försvarets nätverkslaboratorium i Enköping sitter Eric Sjöberg och funderar ut hemska framtidsscenarier. Likt en deckarförfattare skapar han olika historier, som utspelar sig i verkliga miljöer. Det gäller att sätta sig in i hur onda människor tänker, säger han.
Den gamla världen – som inte är så avlägsen – var fyrkantig. Försvaret var fyrkantigt med brigader, bataljoner och [...]

Nordisk stridsgrupp i EU:s verktygslåda

Nordisk stridsgrupp i EU:s verktygslåda

tisdag, 5 september, 2006
Stratmas

Stratmas

onsdag, 5 juli, 2006

Konsten att räkna på ett samhälles dynamik
Strategihantering för ett samhälle gör att man kan se hur det reagerar på olika händelser. Stratmas är ett system för att föra samman de olika parametrar som styr utvecklingen. Ändrar man en får det effekter på ett annat håll. Anders Christensson vid Försvarshögskolan svarar för utvecklingen av Stratmas.
Av Jan-Ivar [...]

Logistikens historia

Logistikens historia

fredag, 5 maj, 2006

Hjärnan bakom den amerikanska logistiken under första Gulfkriget lär ha inspirerats av Alexander den store som förde fram sin logistik nära fronten. Logistik har alltid funnits, men länge kallades det för träng eller underhåll. Dagens och framtidens logistik har en mycket vidare innebörd. Logistiken sägs ha blivit en konst i och med att man kunde [...]

Beslutsfattare på kurs ställs inför en ny hotbild

Beslutsfattare på kurs ställs inför en ny hotbild

söndag, 20 november, 2005

På kursgården Solbacka utanför Stockholm samlas beslutsfattarna för att lära sig säkerhetspolitik. Förr var kurserna inriktade på det stora anfallet från öst.I dag handlar det om förberedelser för terrorangrepp och att lära eleverna att tänka flexibelt, säger Bo Huldt, som är professor i säkerhetspolitik och strategi.
Året var 1989. Kalla krigets sista år. Gudrun Schyman var [...]

Strategi och övning ger färdighet

Strategi och övning ger färdighet

söndag, 20 november, 2005

Hur får de svenska myndigheterna in kristänkandet i det dagliga arbetet? Kanske de militära strategerna har något svar? Peter Wivstam och Göran Grönberg är strategilärare vid Försvarshögskolan.
– Någon lärarlösning finns inte, säger Peter Wivstam. Varje kris är unik. Det handlar snarare om att kunna fungera så bra som möjligt när krisen kommer. Planer är nog [...]

All sjukvård hade spolats i havet

All sjukvård hade spolats i havet

söndag, 20 november, 2005

Louis Riddez har sett det mesta. Till vardags är han överläkare vid traumaenheten på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Men ofta är han ute i katastrofområden och har blivit något av ett ansikte för katastrofmedicinen, den gren av sjukvården som ska kunna fungera i kaos.
Vi sitter passande nog i en lämplig miljö mitt i traumaenheten. Hit [...]

Den globala härvan

Den globala härvan

måndag, 5 september, 2005

För tiotusen år sedan gav oss jordbruksrevolutionen en någorlunda säker tillgång till mat. För fyra hundra år sedan inleddes den industrialisering som kom att övergå till en revolution. Maskiner ersatte muskelkraft. Massan arbetade i fabriker, massan läste tidningar och massan dog på slagfälten. Nu har på bara några decennier informationsrevolutionen kastat världen in i en [...]

Stormen Gudrun satte krissystemen på prov

Stormen Gudrun satte krissystemen på prov

tisdag, 5 juli, 2005

Det krishanteringssystem som Sverige behöver finns redan – i Kronoberg. När stormen Gudrun slog till fick konstruktörerna chansen att testa det i verkligheten. Och det fungerade.
Det krävs en eldsjäl, tålamod och en vilja att riva gränser mellan organisationerna. Pensionerade militärer och överskottsmaterial är en bra start, säger Fredrik Revelj, som arbetar med övning och utbildning [...]

Informationsmörker över Irakfronten

Informationsmörker över Irakfronten

onsdag, 20 april, 2005

Den digitala klyftan överbryggades av tungt pansar. Den amerikanska forskingsorganisationen Rand konstaterar i en stor Irakstudie att nätverket inte fungerade. Förbanden vid fronten fick inte den information de behövde. Därför tvingades de att gå med de tunga stridsvagnarna främst. Stridsvagnarna drog på sig eld. Det var det enda sättet att få veta var fiendens fanns.
Kejsaren [...]

Bristande kunskap om terroristers drivkraft

Bristande kunskap om terroristers drivkraft

onsdag, 20 april, 2005

Hotet från terrorismen ökar. För att kunna bekämpa detta krävs mer kunskaper om hur terrororganisationer arbetar och drivkraften bakom. Men frågan är om världens terroristforskare verkligenintresserar sig för rätt frågor? Detta diskuterades på en internationell konferens vid Försvarshögskolan under våren.
En terroristforskare var enligt en gammal nidbild en person som stod till höger om Djingis Khan [...]

Stabsarbete – lika lätt som att bygga hus

Stabsarbete – lika lätt som att bygga hus

lördag, 5 mars, 2005

GRU ska utvärdera det nya svenska försvaret. Nej, det är inte densovjetiska militära underrättelsetjänsten, utan förkortningen står för grupputvärdering. Ett av de viktigaste uppdragen för GRU på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) blir att analysera vårens försvars-demonstration i Enköping. Nu sneglar försvaret på byggbranschens parallella arbetssätt.
Alla har väl sett hur ett hus byggs. Först görs marken i ordning [...]

Polarisdiplomati

Polarisdiplomati

onsdag, 5 januari, 2005

1960 kom de första Polarisubåtarna. Polarisrobotens räckvidd var då begränsad till 1200 nautiska mil. För att kunna träffa Moskva måste ubåten ligga nära Skandinavien.  Ett starkt svenskt flygvapen skulle vara ett skydd mot sovjetiska ubåtsjaktplan. USA gav Sverige en säkerhetsgaranti vilken fick stor betydelse för utvecklingen av Viggenplanet.
——————————————————
Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

Teknik för att skingra krigets dimmor

Teknik för att skingra krigets dimmor

lördag, 1 januari, 2005

En av de största drivkrafterna bakom militärteknikens utveckling är att få bättre kontroll över slagfältet – att skingra krigets dimmor. Drömmen om det automatiserade slagfältet krossades i Vietnam. Nu ställs hoppet till nätet. Fast risken är att morgondagens befälhavare går vilse i informationsdimman och vet lika lite om slagfältet som generalen på sin häst för [...]

Kyrkor och muséer mål när kulturarvet angrips

Kyrkor och muséer mål när kulturarvet angrips

tisdag, 21 december, 2004

I Kosovo står serbernas kyrkor i brand. I Serbien brinner moskéerna. I Nederländerna mördas en filmskapare. Han har stått på muslimska extremisters lista efter att ha gjort en kritisk film. Som hämnd för mordet sätts moskéer i brand. Kulturarvet är ett mål. 2004 är det 50 år sedan Haagkonventionenom skydd av kulturarvet undertecknades.
Vid ett seminarium på [...]

Klimarförändringar och konflikter

Klimarförändringar och konflikter

tisdag, 14 september, 2004

Klimatet är till sin natur instabilt, men det varierar över långa perioder. När klimatet slår över anpassas det till ett nytt stabilt läge. Den senaste istiden började för 100 000 år sedan och varade i 90 000 år. Nu fruktar forskarna att vi kan få en ny klimatförändring. När klimatet ändras påverkas livsvillkoren för miljoner [...]

NBC-skydd

NBC-skydd

onsdag, 14 juli, 2004

NBC-skyddet i insatsförsvaret kommer att skilja sig mycket från hur NBC-skyddet var i det gamla försvaret. Hotbilden är en helt annan och nätverket kommer att ge helt andra möjligheter att hantera hotet. Det kommer att bli precision även i NBC-skyddet. I detta scenario visas hur det kan gå till. Ett svenskt förband har sänts till [...]

Kampen om tanken

Kampen om tanken

onsdag, 14 juli, 2004

Informationsoperationer, IO löper längs två vägar – den mjuka och den hårda. Bästa effekten når när verktyg från två spår samtidigt används.  Målet med IO är att påverka motståndarens förmåga och vilja. Man ska få motståndaren
att anpassa sig till vår vilja. För att uppnå detta mål måste mottagaren känna igen budskapet. Man kan inte hota [...]

Ödestimman 1968

Ödestimman 1968

onsdag, 14 januari, 2004

Det tjeckoslovakiska experimentet med ”socialism med ett mänskligt ansikte” fick sitt slut när Warszawapakten invaderade och återställde sin ordning. Men vad hade hänt som tjeckoslovakierna gripit till vapen och USA utlovat ett ”kraftfullt stöd”? Som i sin tur i Kreml tolkats som ett försök att skapa en resning i östblocket. Det ena hade kanske gett [...]

USA:s antikinesiska mur

USA:s antikinesiska mur

fredag, 19 september, 2003

Västra Stilla havet kan ses som en amerikansk försvarsmur. Styrkornas huvuduppgifter nedan syftar till att innesluta Kina och därmed hindra Kina från att hota Taiwan och att kontrollera sjövägarna i sin region.
——————————————————
Text: Jan-Ivar Askelin, Karta: Martin Ek

Asien och de farliga bågen

Asien och de farliga bågen

fredag, 19 september, 2003

Det kalla krigets låsta maktpositioner verkar inte längre lika återhållande på lokala konflikter. Händelseförlopp, som skapas av etniska och religiösa motsättningar, sönderfallande samhällen, laglöshet och stora inkomstklyftor tillåts oftare fortsätta så att väpnade konflikter uppstår både inom stater och mellan stater. Den enda återstående supermakten USA ingriper när det behövs i kampen mot terrorism och [...]

Kinaillustration

Kinaillustration

fredag, 19 september, 2003
Den moderna tidens bomboffer

Den moderna tidens bomboffer

onsdag, 16 juli, 2003

Världen blev inte mindre krigisk när Berlinmuren föll. Civila offer krävs i krig och i terroristdåd. Västs högteknologiska krigsmakter söker undvika civila offer, medan terrorister har civila som mål.
——————————————————
Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

Krisen – ett sjukdomsförlopp

Krisen – ett sjukdomsförlopp

onsdag, 16 juli, 2003

Att likna en kris vid ett sjukdomsförlopp kan tyckas långsökt, men det finns många liknande drag. I processen från hotbild till eftervård kan mycket hända och sviterna av sjukdomen eller krisen beror ofta på vilken behandling som har stått till buds. Medicinsk behandling baseras såväl på vetenskapliga rön som på beprövad erfarenhet och det bör [...]

Treveckorskriget i Irak

Treveckorskriget i Irak

fredag, 16 maj, 2003

Två månader efter Bagdads fall är det fortfarande inte allmänt känt hur kriget gick till. Huvuddragen är klara, men varför det irakiska motståndet upphörde så tvärt är inte förklarat. Koalitionen kritiserades första veckan för att ha för få soldater. Den kritiken tystnade två veckor senare när regimen föll, men återkom och tilltog i styrka när [...]

Tidsaxel Irak

Tidsaxel Irak

fredag, 16 maj, 2003
Oljespel på flera plan

Oljespel på flera plan

fredag, 16 maj, 2003

Kriget kan mycket väl ha handlat om olja, men anledningen är i så fall inte att USA för egen del vill lägga beslag på oljan från Mellanöstern. Oljespelet är mer komplicerat och sker på flera plan.  Det är viktigt för USA att trygga Asiens oljeförsörjning. Asien är mer beroende av Mellan-östernoljan än vad USA är [...]

Markoperationens fyra zoner

Markoperationens fyra zoner

fredag, 16 maj, 2003

Krig är inte bara kaos. Markoperationen består av fyra olika faser. De är sammanvävda i tid och rum, men är så olika att den befälhavare som inte inser detta hamnar i svårigheter. En pansarkil understödd av flyg kan snabbt nå motståndarens hjärta och störta en regim. Men för att ta kontroll över ett land, få [...]