Arkiv för kategorin ‘Människan’

Teknisk Prognos 2012

Teknisk Prognos 2012

måndag, 15 april, 2013

FMV:s tekniska prognos för 2012  lägger extra fokus på forskning kring ämnen som obemannade farkoster, cyberspace, robotik och rymden. Framsyn Media beskriver 14 trender och teknikområden med artiklar och förklarande illustrationer. Publikationen är tänkt som stöd för regering och Riksdag då beslut om framtida forskningsprojekt ska formuleras.

FoT 2009–2011

FoT 2009–2011

onsdag, 9 januari, 2013

Uppsamlingspublikation av FMV:s Forsknings- och teknikutvecklingsprojekt under perioden 2009-2011. Ett tiotal så kallade FoT-projekt presenteras på ett pedagogiskt sätt i text och bild

När fredssoldaterna sviker sitt uppdrag

När fredssoldaterna sviker sitt uppdrag

måndag, 15 december, 2008

En soldat måste vara beredd att dö och att döda för sitt land och sina kamrater. I ett krig hör det till att några måste offra livet för att rädda andra. Det låg underförstått, om än -sällan uttalat, i det gamla svenska nationella försvaret. Men den som är soldat i fredens tjänst? Gäller samma sak [...]

”Jag bearbetar krigsminnena när jag forskar”

”Jag bearbetar krigsminnena när jag forskar”

söndag, 16 november, 2008

På Försvarshögskolan i Stockholm utbildas högre officerare. De läser teoretiskt om gamla och nya krig.Få om ens någon har direkt erfarenhet av kriget. Men ibland möts världarna.Aida Alvinius är forskare och arbetar vid institutionen för ledarskap och management. För henne är arbetet ett sätt att hantera sina egna krigs-upplevelser och kunna leva vidare med dem. [...]

Kamratstöd bästa bot efter trauma

Kamratstöd bästa bot efter trauma

onsdag, 1 oktober, 2008

Soldater skadas inte bara fysiskt i krig utan även psykiskt. Dessa skador kan komma många år efteråt. Den psykologiska behandlingens mål är att en person ska kunna leva med sina minnesbilder och inte trots dem. Det säger Tom Lundin, överläkare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Under första världskriget avrättades brittiska soldater för [...]

Livets sodoku

Livets sodoku

torsdag, 31 juli, 2008

Ge och ta. Detta enligt tyske filosofen Erich Fromm. Jan-Erik Rendahl har ur Fromms tänkande utvecklat sin egen modell. Människor drivs av olika värderingar. För de ambivalenta är drivkraften det eviga sökandet. Det är kvinnornas grupp. Därförär kvinnor nu efterfrågade. Inte för att
de är kvinnor utan för att de ständigt söker. Ingen av de nio [...]

Okunskapen kan skapa vanföreställningar

Okunskapen kan skapa vanföreställningar

onsdag, 19 december, 2007

Genderperspektivet ska finnas med i all planering. Det menar Högkvarterets genderrådgivare, Charlotte Isaksson. Och det rör sig på genderområdet. År 2000 kom FN:s resolution 1325 som betonar kvinnors och barns perspektiv vid fredsinsatser – och att kvinnor ska finnas med vid insatserna. Genderfrågan måste finnas med i all planering för att inte bli ett paket [...]

Riskerna ökar när erfarenheterna tigs ihjäl

Riskerna ökar när erfarenheterna tigs ihjäl

måndag, 16 april, 2007

Det svenska försvaret måste ta tillvara erfarenheterna från internationella uppdrag på ett mycket bättre sätt än vad som görs i dag. Det anser den israeliske socialantropologen Eyal Ben-Ari, som fått i uppdrag att intervjua svenska officerare om detta ämne. I början var han närmast chockad över vad han fick höra.

Japanska barn och israeliska [...]

Från ordning och reda till kaos

Från ordning och reda till kaos

onsdag, 31 januari, 2007

Svenska soldater kan nästa år med kort varsel skickas till ett oroligt land. Konflikten som hemma i Sverige tedde sig tämligen begriplig visar sig vara snårigare än man trott. Motsättningar och maktspel bedrivs på olika plan. För att komma på rätt spårmot den sanna bilden av landet måste soldaterna vara bra förberedda och få stöd [...]

Ordet är starkare än svärdet

Ordet är starkare än svärdet

lördag, 18 november, 2006

Det första svenska förbandet för psykologiska operationer är under uppbyggnad. Förbandets uppgift blir att övertyga eventuella motståndare om att inte angripa svenskar. Taktiken går ut på att ordet är starkare än svärdet. Ingenting slår samtalet mellan fyra ögon, säger Johan Rodensjö som arbetar med psykologiska operationer på Försvarshögkvarteret.
Kulturantropolog med militär grundutbildning sökes till intressant utlandsuppdrag. Vi [...]

Stratmas

Stratmas

onsdag, 5 juli, 2006

Konsten att räkna på ett samhälles dynamik
Strategihantering för ett samhälle gör att man kan se hur det reagerar på olika händelser. Stratmas är ett system för att föra samman de olika parametrar som styr utvecklingen. Ändrar man en får det effekter på ett annat håll. Anders Christensson vid Försvarshögskolan svarar för utvecklingen av Stratmas.
Av Jan-Ivar [...]

Dooda-loopen

Dooda-loopen

onsdag, 5 juli, 2006

Ingen har besegrats av ett beslut. Däremot kan man förlora om motståndaren har förstått situationen bättre än en själv. Dagens ledningsmodeller har betonat teknik och informationssamlande. Framtidens ledning kan handla mer om förnuft.
Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

Soldaterna ska  lära sig att tänka efter före

Soldaterna ska lära sig att tänka efter före

onsdag, 19 april, 2006

Snart är det premiär för den nya nordiska stridsgruppen (NBG). Då kommer också det militära ledarskapet att få sitt verkliga mandomsprov. – Vi kommer aldrig att få ett förband med perfekta soldater, men ett bra ledarskap kan kompensera dessa brister, säger Anders W Berggren, som arbetar med människan i det nya försvaret.
Det är ingen fredsövning. Efter [...]

Hämtar inspiration ur praktiken

Hämtar inspiration ur praktiken

onsdag, 19 april, 2006

En erfaren sjuksköterska kan inte alltid förklara exakt vad eller hur hon gör i jobbet. Ibland ska hon fatta sekundsnabba beslut som kanhandla om liv och död. Samma förhållande gäller ibland för soldater och officerare. Men i det militära uppdraget ingår dessutom användande av dödligt våld. Oskyldiga kan dödas.
Det säger Allan Janik, filosofiprofessor nu verksam [...]

Modeller är nog bra  men erfarenheter är bäst

Modeller är nog bra men erfarenheter är bäst

onsdag, 19 april, 2006

Man måste börja i ett konkret exempel där det militära yrkeskunnandet sätts på prov. Därifrån kan man bygga ledarskapsmodeller. Det säger Peter Tillberg som leder ett projekt där officerare delar erfarenheter med varandra.
Den unge plutonchefen hade blivit beskjuten två gånger. Han hade nyss kommit till Bosnien på den första svenska bataljonen.
Han och delar av plutonen [...]

Svår omställning för hemvändande chefer

Svår omställning för hemvändande chefer

onsdag, 19 april, 2006

Många bataljonschefer som återvänder efter utlandstjänst känner en stor tomhet. Själva tycker de att de varit med om karriärens höjdpunkt, men blir besvikna när deras erfarenhet inte ses som någon merit på hemmaförbandet. Det visar en undersökning som gjorts på Försvarshögskolan (FHS).

Plötsligt kommer den dag då man från en timme till en annan med [...]

Generna styr vårt agerande i gruppen

Generna styr vårt agerande i gruppen

onsdag, 19 april, 2006

Att anpassa sig till gruppen är en överlevnadsinstinkt. Våra två miljoner år gamla gener påverkar oss mer än vi tror, inte bara under stress eller i andra hotfulla situationer. På savannen var anpassning ett krav för överlevnad. Ensam kunde man inte jaga och då gick man under, säger Claes Wallenius, psykolog vid Försvarshögskolan (FHS).
Den starke ledaren [...]

Så skapas bästa gruppen

Så skapas bästa gruppen

onsdag, 19 april, 2006

Leif Carlstedt utvecklar metoder och personlighetstester för att finna öppna, noggranna, utåtriktade, stabila och trevliga gruppmedlemmar som ska kunna lita på varandra i arbetet i en stridsvagn eller i en stab.
I grupper där man är beroende av var-andra måste man kunna lita på varandra för att gruppen ska fungera. Det låter ju inte särskilt revolutionerande. [...]

Här blir hårda killar mjukare

Här blir hårda killar mjukare

onsdag, 19 april, 2006

På Amf 1 i Berga pågår ett ledarskapsprojekt för plutonbefälseleverna. Här förändras också den gamla bilden av kustjägaren. Utbildningen är förvisso hård, men eleverna har blivit mjukare och mer lyhörda, åtminstone om man ska tro deras flickvänner.
Ett vapenrum. Tre kortklippta plutonbefälselever. Och en löjtnant som går igenom grunderna i granatgeväret Carl Gustaf. En svensk klassiker [...]

”Forskning och fotboll har mycket gemensamt”

”Forskning och fotboll har mycket gemensamt”

tisdag, 20 december, 2005

Ett forskarlag och ett fotbollslag har många likheter. Individerna ska utföra svåra saker tillsammans och om de blir oense riskerar hela projektet att krascha. Myndigheterna skulle kunna lära sig mycket av fotbollen, anser Peter Krylstedt, fysikforskare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och uppskattad tränare för ett av Rissne IF:s mångkulturella ungdomslag.
Det är lite råkallt och skymningen [...]

Dålig källkritik sänker förtroendet för medierna

Dålig källkritik sänker förtroendet för medierna

söndag, 20 november, 2005

Bilder från allmänhetens kameramobiler återfinns allt oftare på tidningarnas nyhetssidor. Redaktionerna vädjar också om att få material från personer på plats mitt i nyhetsflödet. Men den här sortens medborgarjournalistik undergräver mediernas förtroende, anser BBC-journalisten Nik Gowing.
När krisen kommer. Vem kan man lita på? Myndigheter? Medierna? Eller den allmänhet som alltid är på plats med sina [...]

Strategi och övning ger färdighet

Strategi och övning ger färdighet

söndag, 20 november, 2005

Hur får de svenska myndigheterna in kristänkandet i det dagliga arbetet? Kanske de militära strategerna har något svar? Peter Wivstam och Göran Grönberg är strategilärare vid Försvarshögskolan.
– Någon lärarlösning finns inte, säger Peter Wivstam. Varje kris är unik. Det handlar snarare om att kunna fungera så bra som möjligt när krisen kommer. Planer är nog [...]

All sjukvård hade spolats i havet

All sjukvård hade spolats i havet

söndag, 20 november, 2005

Louis Riddez har sett det mesta. Till vardags är han överläkare vid traumaenheten på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Men ofta är han ute i katastrofområden och har blivit något av ett ansikte för katastrofmedicinen, den gren av sjukvården som ska kunna fungera i kaos.
Vi sitter passande nog i en lämplig miljö mitt i traumaenheten. Hit [...]

Svininfluensan och fågelinfluensan – två av många pandemier

Svininfluensan och fågelinfluensan – två av många pandemier

måndag, 5 september, 2005

Spanska sjukan, Asiaten och Hongkonginfluensan. Nu fruktar världen nästa stora pandemi – fågelinfluensan. Risken är dock liten att viruset ska smitta från människa till människa, enligt experter. Men för att vara väl förberett bör Sverige satsa på en fabrik som tillverkar vaccin, även när det inte är risk för pandemi, anser Åke Örtqvist, chef för [...]

Farligt uppdrag med rätt att bli räddad

Farligt uppdrag med rätt att bli räddad

onsdag, 20 april, 2005

Försvarsmakten har ett moraliskt ansvar för de människor som genomför internationella uppdrag. De ska återvända hem i samma skick som de åkte ut. Därför måste det finnas en organisation som tar hand om dem som råkar illa ut på ett internationellt uppdrag.Det anser major Robert Nylén, och tog initiativet till att bygga upp en fungerande [...]

”Försvaret diskuterar och övar för litet”

”Försvaret diskuterar och övar för litet”

söndag, 20 februari, 2005

Organisationsteori är inte Försvarsmaktens starkaste ämne. För att i någon mån råda bot på detta och visa på ämnets betydelse i förändringsarbetet har några experter gett ut boken Directions in Military Organizing. En av författarna är Bengt Abrahamsson, sociologiprofessor vid Försvarshögskolan (FHS). Redan för 40 år sedan skrev han om militära yrkesroller.
Många grundvalar börjar skaka. [...]

Plåtkosacker skolas om till vassraggare

Plåtkosacker skolas om till vassraggare

söndag, 20 februari, 2005

Försvaret förändras och därmed också arbetsuppgifterna. Fredrik Adman är en av dem som ska lämna pansarvagnarna och i stället utbildas till amfibiesoldat. Han har också mött kulturskillnaderna under sin utlandstjänstgöring i Kosovo. Min bästa tid i försvaret, säger han.
Flottan har lämnat Berga. Det låter sig sägas, men det är först när man ser den nästan öde [...]

”Försvaret behöver fler psykologer”

”Försvaret behöver fler psykologer”

tisdag, 21 december, 2004

Att välja ut morgondagens soldater kommer att kräva mer arbete av psykologerna. Endast en psykolog kan hitta de verkliga motiven för att vilja bli soldat, säger Kristina Pollack, som är ensam psykolog i Högkvarteret.
Kristina Pollack har genom en lång yrkeskarriär arbetat inom försvarspsykologins samtliga verksamhetsområden och sitter i dag som försvarsöverpsykolog. Hon är därmed främsta [...]

Så ska soldaten väljas ut

Så ska soldaten väljas ut

tisdag, 21 december, 2004

Plikten finns fortfarande kvar, men i dag hänger det på morötterna om man ska fylla leden med rätt folk nu när mönstringsprocessen ses över. Det menar Ulf Bergh som arbetar med de fysiologiska aspekterna på urvalsområdet på institutionen för försvarsmedicin .
– Det är toppen att göra värnplikten, men ruttet att ligga inne. Det viktiga för [...]

Marina  handlingsregler övas på vanlig dator

Marina handlingsregler övas på vanlig dator

tisdag, 21 december, 2004

Handlingsregler, så kallade rules of engagement, kan ofta vara svåra att lära sig. För marinen är detta område särkskilt svårt. Man måste förbereda sig för uppdraget och resonera. Ett dataspel som utvecklats vid FOI kan vara en hjälp.
Marinen har i århundraden övat för den väpnade striden. Nu är uppgifterna att tillsammans med andra länder göra [...]

Mjukare frågor i militära dataspel

Mjukare frågor i militära dataspel

tisdag, 21 december, 2004

Hur förbereder man en svensk soldat på vilket mottagande han kan vänta sig i en liberiansk by? Kommer befolkningen att vara avvaktande, gästfri eller rent av fientlig? Dagens soldater ska lära sig nya saker. Vägen till den moderna soldatens hjärna går förmodligen via dataspelet.
Militära dataspel för utbildning är inte längre bara stål och krut, säger Kersti [...]

Ögonens rörelser visar pilotens stress

Ögonens rörelser visar pilotens stress

tisdag, 21 december, 2004

Ökat informationsflöde i cockpit och starkare g-krafter gör att stridspiloterna utsätts för allt hårdare press. I ett forskningsprojekt på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) mäts pilotens ögonrörelser för att avslöja stressnivån.
Ögonen är som bekant själens spegel. Ögonen avslöjar om vi ljuger, om vi är rädda, arga eller vänliga. Ögonen visar också om vi är stressade. Därför mäter [...]

Koll på plutonen med låda på magen

Koll på plutonen med låda på magen

tisdag, 21 december, 2004

Träning är nyckeln till framgångsrika försvarsuppdrag. Det anser affärsutvecklarna på Saab Training Systems (STS) i Huskvarna. Den senaste nyheten är möjligheten att övervaka en plutons övning via ett datorsystem i en låda på magen. Datorsystemet kan också användas av polisen och nationella insatsstyrkan för att öva en gisslansituation i exempelvis Riksdagshuset.
Försvaret sågs länge som den stora [...]

Vägen till ett säkrare militärflyg

Vägen till ett säkrare militärflyg

söndag, 14 november, 2004

Militär flygning ska vara farlig eftersom militär flygning i krig är farlig. Ungefär så försvarades flygvapnets dystra haveristatistik långt efter beredskapsåren då det i snitt omkom en person i veckan i flygvapnet.  I början av 1960-talet ändrades inställningen till flygsäkerhet. Militär flygning kunde göras mycket säkrare även om den fortfarande var farlig.  Särskilt ändrades synen [...]

Trolleri med ljud och taktila västar

Trolleri med ljud och taktila västar

söndag, 14 november, 2004

FOI-forskaren Otto Carlander utvecklar tekniska hjälpmedel som stimulerar kroppens egna sinnen. Tredimensionellt ljud och västar som  vibrerar kan hjälpa framtidens stridspiloter – eller funktionshindrade.
Du går där i mörka skogen. Plötsligt knakar det snett bakom dig. Utan att du vet hur det går till identifierar du ljudet, hotet och riktningen. Detta är en intuitiv känsla som [...]

MSI för cyklister och jaktflygare

MSI för cyklister och jaktflygare

söndag, 14 november, 2004

Patrik Stensson är flygingenjören som vill ha mer intuition och
mindre teknikhysteri i flygvapnet. För honom är människan
systemets starkaste länk och inte den svagaste.
– Människan måste ha kontroll över tekniken, säger han.
Morfars traktor, bilar och Viggenplan. Patrik Stensson har alltid gillat att köra saker med motorer. När det uppenbarade sig en möjlighet att flyga stridsflygplan var [...]

Flygsimulatorn som kan backa

Flygsimulatorn som kan backa

söndag, 14 november, 2004

En ny flygsimulator utvärderas just nu på Totalförsvarets forskningsinstitut i Linköping. Det unika med den nya simulatorn är de pedagogiska hjälpmedlen och att den är relativt billig att bygga. Framsyn har tagit en provtur.
Det ringer och piper och Viggenspaken vibrerar varnande. Det är inte så lätt att flyga som man kanske tror. Men planet håller sig [...]

Överlevare med koll

Överlevare med koll

söndag, 14 november, 2004

Radarplanet Erieye byggdes för att försvara Sverige. Till skillnad från andra stora projekt från det kalla kriget verkar Erieye ha en framtid. Information är det alltid efterfrågan på. Systemet har exporterats – nu senast till Grekland. Tekniken är avancerad, men det behövs inga övermänniskor för att bemästra den, säger Ericssons utbildare.
Tummen upp från den brasilianska [...]

Klimarförändringar och konflikter

Klimarförändringar och konflikter

tisdag, 14 september, 2004

Klimatet är till sin natur instabilt, men det varierar över långa perioder. När klimatet slår över anpassas det till ett nytt stabilt läge. Den senaste istiden började för 100 000 år sedan och varade i 90 000 år. Nu fruktar forskarna att vi kan få en ny klimatförändring. När klimatet ändras påverkas livsvillkoren för miljoner [...]

Kognitiv förmåga

Kognitiv förmåga

onsdag, 14 juli, 2004