Teknisk Prognos 2012

Teknisk Prognos 2012

FMV:s tekniska prognos för 2012  lägger extra fokus på forskning kring ämnen som obemannade farkoster, cyberspace, robotik och rymden. Framsyn Media beskriver 14 trender och teknikområden med artiklar och förklarande illustrationer. Publikationen är tänkt som stöd för regering och Riksdag då beslut om framtida forskningsprojekt ska formuleras.

FoT 2009–2011

FoT 2009–2011

Uppsamlingspublikation av FMV:s Forsknings- och teknikutvecklingsprojekt under perioden 2009-2011. Ett tiotal så kallade FoT-projekt presenteras på ett pedagogiskt sätt i text och bild

Teknisk Prognos 2011

Teknisk Prognos 2011

Populärutgåva av den tekniska prognos som varje år sammanställs som stöd för regering och Riksdag på uppdrag av FMV då beslut om framtida forskningsprojekt ska formuleras. I ett tiotal illustrerade artiklar studeras områden som, energi, marksensorer, monitorering, positionering samt textilintegrerade kroppssensorer.

PERP 2010

PERP 2010

Försvarsmaktens perspektivplanering är den omvärldsanalys och den analys av militärstrategisk utveckling som ligger till grund för den försvarspolitiska inriktningen. Dagens utmaningar och hot är i både regionala och globala till sin karaktär. Framsyn Media gjorde ett antal illustrationer för att beskriva de viktigaste trenderna.

Teknisk prognos 2010

Teknisk prognos 2010

Under hösten 2010 beställde Försvarets Materielverk av Framsyn Media en populärutgåva av den tekniska prognos som varje år sammanställs som stöd för regering och Riksdag då beslut om framtida forskningsprojekt ska formuleras. Ett dussintal intervjuver med forskare från såväl FOI, FMV och civila företag resulterade i lika många artiklar med tillhörande, förklarande grafik.