Arkiv för kategorin ‘Försvarets förändring’

Teknisk Prognos 2012

Teknisk Prognos 2012

måndag, 15 april, 2013

FMV:s tekniska prognos för 2012  lägger extra fokus på forskning kring ämnen som obemannade farkoster, cyberspace, robotik och rymden. Framsyn Media beskriver 14 trender och teknikområden med artiklar och förklarande illustrationer. Publikationen är tänkt som stöd för regering och Riksdag då beslut om framtida forskningsprojekt ska formuleras.

Teknisk Prognos 2011

Teknisk Prognos 2011

måndag, 27 augusti, 2012

Populärutgåva av den tekniska prognos som varje år sammanställs som stöd för regering och Riksdag på uppdrag av FMV då beslut om framtida forskningsprojekt ska formuleras. I ett tiotal illustrerade artiklar studeras områden som, energi, marksensorer, monitorering, positionering samt textilintegrerade kroppssensorer.

PERP 2010

PERP 2010

fredag, 25 mars, 2011

Försvarsmaktens perspektivplanering är den omvärldsanalys och den analys av militärstrategisk utveckling som ligger till grund för den försvarspolitiska inriktningen. Dagens utmaningar och hot är i både regionala och globala till sin karaktär. Framsyn Media gjorde ett antal illustrationer för att beskriva de viktigaste trenderna.

NORDEFCO – Nordiskt försvarssamarbete

NORDEFCO – Nordiskt försvarssamarbete

fredag, 28 maj, 2010

Grundtanken med NORDEFCO är att FM genom ett samarbete med andra nordiska länder skall kunna spara resurser som omfördelas till operativ förmåga. Men, samarbetet är ingen försvarallians. Fortfarande har vi unika försvarsmakter med nationellt definierad operativ förmåga. Framsyn Media tog under våren 2010 fram ett 50-tal bilder för att förtydliga tankarna kring konceptet..

FM:s perspektivplanering 2009

FM:s perspektivplanering 2009

söndag, 28 februari, 2010

Försvarsmaktens perspektivplanering är den omvärldsanalys och den analys av militärstrategisk utveckling som ligger till grund för den försvarspolitiska inriktningen. Dagens utmaningar och hot är i både regionala och globala till sin karaktär. Framsyn Media gjorde ett antal illustrationer för att beskriva de viktigaste trenderna.

En liten organisation med stort kontaktnät

En liten organisation med stort kontaktnät

fredag, 19 december, 2008

Fem minuter med bussen från Slussen ligger en liten icke-statlig organisation som verkar i gränssnittet mellan säkerhet och utveckling. ”Vår nisch är att världen är mer komplex än den ter sig vid första påseendet”, säger Niklas Swanström, chef för Institute for security & development policy, ISDP.
Niklas Swanström har, som han säger, en hyfsat brokig [...]

I datorspelens värld  blir kriget enkelt

I datorspelens värld blir kriget enkelt

fredag, 19 december, 2008

Halva Sveriges befolkning spelar datorspel. Förra året såldes 7,6 miljoner spel, varav många våldsamma. Förmodligen har de flesta ungdomar som söker sig till försvaret fått en uppfattning om militärlivet via dessa datorspel. Peter Zackariasson, forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, vill ta reda på vilka konsekvenser detta får för Försvarsmakten.

Peter Zackariasson har skrivit sin doktorsavhandling [...]

”Det blir tufft att lämna vår värnpliktskultur”

”Det blir tufft att lämna vår värnpliktskultur”

torsdag, 6 november, 2008

Personalförsörjningen är den största och kanske svåraste delen i reformeringen av Försvarsmakten. Det nya systemet innebär att det svenska försvaret kan motsvara de krav som uppdrags-givaren ställer. Att de förband som produceras är tillgängliga och användbara. Då duger inte det gamla pliktsystemet längre.
Jörgen Ericson är chef för strategiavdelningen vid Högkvarteret och säger att det [...]

Expeditionär förmåga – det blir svårt att ändra tänkesätt

Expeditionär förmåga – det blir svårt att ändra tänkesätt

fredag, 31 oktober, 2008

Försvaret av Sverige säkras i första hand utanför landets
gränser och i samarbete med andra. Ytterst handlar det om
vår säkerhet och i mindre utsträckning att minska lidandet
och fattigdomen i världen. Hur många svenska politiker har sagt att det är därför som försvaret snabbt ska kunna skicka förband utomlands? Det frågar sig Stefan Flygelholm, som
tillsammans med [...]

”Vi måste vara så bra att ingen dör i onödan i Afghanistan”

”Vi måste vara så bra att ingen dör i onödan i Afghanistan”

torsdag, 19 juni, 2008

Försvarets utvecklingschef Michael Moore känner inte igen sig i den bild massmedierna ger av Försvarsmakten – den är bättre än sitt dåliga rykte. Han är en av de som hållit i rodret när försvaret ändrat kurs och han strävar efter en mer slimmad organisation. Vi måste kunna säga att Sverige har intressen att försvara [...]

Bygga bro till freden

Bygga bro till freden

tisdag, 1 april, 2008

Bilderna på tv skakar om. Politikerna reagerar och pekar ut vägen. Men ofta är det krisens symptom och inte orsaker som intresserar media och därmed styr politikerna. För att komma åt orsakerna krävs en planering av många olika sorts experter. Denna planering ska sedan kunna brytas ned i åtgärder på fältet. Att samla alla krafter [...]

MNE 5-experimentet

MNE 5-experimentet

tisdag, 1 april, 2008

Kan civila och militärer samverka i en insats? Hur fungerar metoden? Detta prövades i Multi National Experiment, MNE 5 under två veckor i Försvarsmaktens enhet för konceptutveckling och experiment
i Enköping. Under första veckan arbetade experter samordnat fram en plan som sedan delvis testades den andra veckan. Det svenska bidraget var själva arrangemanget samt den tekniska [...]

Försvaret på Nationalarenan

Försvaret på Nationalarenan

torsdag, 31 januari, 2008

Djurgården mot AIK på Råsunda. Fullsatt. 35 000. Eller den svenska försvarssektorn. Vi har nu till skillnad mot tidigare ett försvar som används. Om detta motsvaras av insatsberedda soldater så drunknar den klacken i publikhavet. Försvarsmyndigheterna upptar en hel långsida. Bilden illustrerar i sin översiktlighet Försvarsmaktens dilemma – pengarna går till vad som man tycker [...]

Från garage till toppen på tio år

Från garage till toppen på tio år

onsdag, 19 december, 2007

Det började som en lös idé hos några värnpliktiga och är numera ett företag med mångmiljonomsättning och kunder över hela Europa. Förändringens vindar inom försvaret har för 4C Strategies inneburit att Klas Lindström och Andreas Malm kan spara både tid och pengar och förbättra kvaliteten i kundernas övningar.
Vi sitter högst upp i ett av höghusen vid [...]

Varvet mitt i världsarvet

Varvet mitt i världsarvet

måndag, 19 november, 2007

Vi är i Karlskrona under en av dagarna mellan Reinfeldt och Borg. Dagar som kan visa sig avgörande för Kockums och Karlskronavarvets framtid. Statsminister Fredrik Reinfeldt har mött varvsarbetarna med beskedet att det inte är statens sak att garantera försvarsjobb. Finansminister Anders Borg hade under sommaren i Almedalen ställt till med uppståndelse när han sa [...]

Då och då poppar det upp en kustkorvett

Då och då poppar det upp en kustkorvett

måndag, 19 november, 2007

Behöver Sverige en svensk försvarsindustri? Det är grundfrågan när flera departement ska syna gamla sanningar om den svenska försvarsindustrin. Det är första gången det tas ett helhetsgrepp på denna fråga, säger Andreas Savelli vid Försvarsdepartementet som leder arbetet. Politikerna har länge efterlyst en spårbarhet. Bristen på denna klädde dåvarande försvarsministern Mikael Odenberg i orden om [...]

Forskning i allt smalare rör

Forskning i allt smalare rör

måndag, 5 november, 2007

Hur mycket forskning ska vi behålla inom vissa utpekadeområden, samtidigt som vi ska dra ned en halv miljard kronor på forskningen? Det är den ”svåra, svåra avvägningen”, säger försvarets forskningschef Mats Olofsson, som lett arbetet att skapa en strategi som ska ge stöd när dessa svåra beslut ska tas.
När Mats Olofsson blev Försvarsmaktens forskningschef fick [...]

Omvärldens konflikter försvarets nya perspektiv

Omvärldens konflikter försvarets nya perspektiv

tisdag, 19 juni, 2007

Försvarets långsiktiga planering ser in i en tid 40 år efter Berlinmurens fall. Hotbilder finns inte som begrepp. I stället är det klimatförändringar, växande sociala klyftor, kampen om resurserna och globaliseringen som är faktorer som försvaret måste räkna med i framtiden.
När försvaret förr tittade in i framtiden var kikaren inställd på hot. Gamla och nya. [...]

Trög omställning när försvaret byter kurs

Trög omställning när försvaret byter kurs

onsdag, 18 oktober, 2006

Det kalla kriget är slut och både Sverige och USA står inför stora försvarsförändringar. Transformeringen sker av både tekniska och säkerhetspolitiska skäl – men det går långsamt. I USA finns det många olika krafter som bromsar, berättar den amerikanske försvarsforskaren Stuart Johnson som nyligen besökte Sverige.
Nordiska stridsgruppen sätter fart på försvarets förändring. Varje stridsgrupp kommer [...]

Inga fyrkantiga tankar hos scenarieförfattaren

Inga fyrkantiga tankar hos scenarieförfattaren

onsdag, 18 oktober, 2006

I försvarets nätverkslaboratorium i Enköping sitter Eric Sjöberg och funderar ut hemska framtidsscenarier. Likt en deckarförfattare skapar han olika historier, som utspelar sig i verkliga miljöer. Det gäller att sätta sig in i hur onda människor tänker, säger han.
Den gamla världen – som inte är så avlägsen – var fyrkantig. Försvaret var fyrkantigt med brigader, bataljoner och [...]

Nordisk stridsgrupp i EU:s verktygslåda

Nordisk stridsgrupp i EU:s verktygslåda

tisdag, 5 september, 2006
Stratmas

Stratmas

onsdag, 5 juli, 2006

Konsten att räkna på ett samhälles dynamik
Strategihantering för ett samhälle gör att man kan se hur det reagerar på olika händelser. Stratmas är ett system för att föra samman de olika parametrar som styr utvecklingen. Ändrar man en får det effekter på ett annat håll. Anders Christensson vid Försvarshögskolan svarar för utvecklingen av Stratmas.
Av Jan-Ivar [...]

Dooda-loopen

Dooda-loopen

onsdag, 5 juli, 2006

Ingen har besegrats av ett beslut. Däremot kan man förlora om motståndaren har förstått situationen bättre än en själv. Dagens ledningsmodeller har betonat teknik och informationssamlande. Framtidens ledning kan handla mer om förnuft.
Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

Resursvaruhuset SVEA – visioner om ett vässat totalförsvar i miniatyr

Resursvaruhuset SVEA – visioner om ett vässat totalförsvar i miniatyr

fredag, 5 maj, 2006

Framtida konflikter kräver ett bredare register av förmågor än de rent
militära. En blandning av militär och civil kompetens gör det lättare att agera effektfullt i olika typer av konflikter. Det menar överstelöjtnant Michael Dorn som gjort en studie över hur försvarets logistik skulle kunna se ut om tio år. Där finns inte längre insatsförsvaret kvar, [...]

Logistikens historia

Logistikens historia

fredag, 5 maj, 2006

Hjärnan bakom den amerikanska logistiken under första Gulfkriget lär ha inspirerats av Alexander den store som förde fram sin logistik nära fronten. Logistik har alltid funnits, men länge kallades det för träng eller underhåll. Dagens och framtidens logistik har en mycket vidare innebörd. Logistiken sägs ha blivit en konst i och med att man kunde [...]

Soldaterna ska  lära sig att tänka efter före

Soldaterna ska lära sig att tänka efter före

onsdag, 19 april, 2006

Snart är det premiär för den nya nordiska stridsgruppen (NBG). Då kommer också det militära ledarskapet att få sitt verkliga mandomsprov. – Vi kommer aldrig att få ett förband med perfekta soldater, men ett bra ledarskap kan kompensera dessa brister, säger Anders W Berggren, som arbetar med människan i det nya försvaret.
Det är ingen fredsövning. Efter [...]

Hämtar inspiration ur praktiken

Hämtar inspiration ur praktiken

onsdag, 19 april, 2006

En erfaren sjuksköterska kan inte alltid förklara exakt vad eller hur hon gör i jobbet. Ibland ska hon fatta sekundsnabba beslut som kanhandla om liv och död. Samma förhållande gäller ibland för soldater och officerare. Men i det militära uppdraget ingår dessutom användande av dödligt våld. Oskyldiga kan dödas.
Det säger Allan Janik, filosofiprofessor nu verksam [...]

Så skapas bästa gruppen

Så skapas bästa gruppen

onsdag, 19 april, 2006

Leif Carlstedt utvecklar metoder och personlighetstester för att finna öppna, noggranna, utåtriktade, stabila och trevliga gruppmedlemmar som ska kunna lita på varandra i arbetet i en stridsvagn eller i en stab.
I grupper där man är beroende av var-andra måste man kunna lita på varandra för att gruppen ska fungera. Det låter ju inte särskilt revolutionerande. [...]

Här blir hårda killar mjukare

Här blir hårda killar mjukare

onsdag, 19 april, 2006

På Amf 1 i Berga pågår ett ledarskapsprojekt för plutonbefälseleverna. Här förändras också den gamla bilden av kustjägaren. Utbildningen är förvisso hård, men eleverna har blivit mjukare och mer lyhörda, åtminstone om man ska tro deras flickvänner.
Ett vapenrum. Tre kortklippta plutonbefälselever. Och en löjtnant som går igenom grunderna i granatgeväret Carl Gustaf. En svensk klassiker [...]

Indirekt ledarskap

Indirekt ledarskap

söndag, 5 mars, 2006

Hur påverkar den översta ledningen nivåerna under? Här har forskningen vilat på  en bräcklig grund. Försvarshögskolan har skapat en modell som visar hur detta indirekta ledarskap går till. I år ska det första utbildningarna för höga militära chefer ske enligt denna modell.
Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

Snårig väg till stridsgrupp

Snårig väg till stridsgrupp

söndag, 5 mars, 2006

En undersökning som Försvarshögskolan har gjort visar att det krävs över 5 000 inryckande värnpliktiga för att få ihop till de 900 som ska ingå i stridsgruppen. FHS-forskarna har tagit hänsyn till krav på personlighet, värdegrunder och motivation. Dessa krav finns inte idag för urvalet till de internationella förbanden. De som har låga personlighetsvärden löper [...]

Highway to Security

Highway to Security

torsdag, 5 januari, 2006

FOI och Saab är några tunga namn i ett EU-projekt för ökad samhällssäkerhet. Projektet heter Highway to
security och syftar till att skapa ett europeiskt nätverk där myndigheter och samhällsviktiga företag ska dela
på information och kunna mötas i ett virtuellt lägesrum. En ledningscentral i cyberrymden. Med hjälp av infor-
mationsfusion ska man kunna bygga kedjor av händelser [...]

Både korvmoj och försvar har förändrats

Både korvmoj och försvar har förändrats

tisdag, 20 december, 2005

Bodens regementen och korvkiosk har fostrat och fött många av landets värnpliktiga genom åren. Men nu väntar andra tider. Överbefälhavare Håkan Syrén är på stor Sverigeturné för att övertyga de värnpliktiga om att försvaret inte är på väg att läggas ner, utan är på väg framåt. Föreställningen i Boden var fullsatt och Framsyn var med [...]

Beslutsfattare på kurs ställs inför en ny hotbild

Beslutsfattare på kurs ställs inför en ny hotbild

söndag, 20 november, 2005

På kursgården Solbacka utanför Stockholm samlas beslutsfattarna för att lära sig säkerhetspolitik. Förr var kurserna inriktade på det stora anfallet från öst.I dag handlar det om förberedelser för terrorangrepp och att lära eleverna att tänka flexibelt, säger Bo Huldt, som är professor i säkerhetspolitik och strategi.
Året var 1989. Kalla krigets sista år. Gudrun Schyman var [...]

”Vi är på väg in i en ny världsordning”

”Vi är på väg in i en ny världsordning”

söndag, 20 november, 2005

En ny världsordning där nationsgränserna har minskad giltighet leder förstås till en omställning för försvaret. Tidigare skulle Sverige försvaras i Sverige, sedan i Europa och nu beror säkerheten på saker som sker långt från gränserna. Det innebär stora förändringar för verksamheten och nyavärderingar för strategin, menar ÖB Håkan Syrén.
I överbefälhavarens tjänsterum i högkvarteret står en mutter [...]

Försvaret förr och nu

Försvaret förr och nu

lördag, 5 november, 2005

Försvaret är en del av samhället. När normer ändras i samhället så ändras de också i försvaret. Men med försvarets stora förändring så ändras också försvarets egna normer. I massarmén var soldaten ett nummer och en rad på en lista. I det lilla försvaret där de flesta soldater är av fri vilja måste varje individ [...]

Prognosmakare siktar på nya mål

Prognosmakare siktar på nya mål

måndag, 20 juni, 2005

Det är resan och inte målet som är det viktiga. I nästan 30 år har Gunnar Jervas arbetat med framtidsstudier vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Men han tror inte vi blir så värst mycket bättre på att säga något säkert om framtiden med hjälp av scenarier, spel, prognoser och annat som finns i siarens verktygslåda.
– Den [...]

Operationsanalys guide till bästa resultat

Operationsanalys guide till bästa resultat

måndag, 20 juni, 2005

Operationsanalyser används inom försvaret för att lösa komplicerade problem och ta fram beslutsunderlag.  Men Karin Mossberg på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) anser att metoden skulle lämpa sig väl även inom civila områden som sjukvården, äldreomsorgen eller för att förbättra Stockholms trafiksituation.
Operationsanalys är att använda vetenskapliga metoder för att lösa icke-vetenskapliga problem. Och vad är sådana problem frågar sig [...]

Marina data upp till ytan

Marina data upp till ytan

måndag, 20 juni, 2005

Taktikutveckling som legat på det enskilda förbandet och rapporter som inte nådde fram till besättningen har karaktäriserat marinens analysarbete. Sedan 2003 finns därför den övergripande enheten TU Sjö. Operationsanalytikern Erik Lindberg ingår i enheten som försöker komma till rätta med de tidigare bristerna. För att kunna arbeta nära förbanden är han stationerad direkt på Berga.
En korvett [...]

Analytiker utifrån utvecklar taktiken

Analytiker utifrån utvecklar taktiken

måndag, 20 juni, 2005

Stefan Thim tillträder snart en ny tjänst på Högkvarteret och marinledningens utvecklings- och inriktningsprocess. En av uppgifterna blir att förankra en ny utvärderingsmetod för marinen som ska kunna förbättra förbandens verksamhet.
Under ubåtsjakternas tid var det här huset på Berga nog det hemligaste och mest bevakade i hela försvaret. Här ligger fortfarande Musac, marinens ubåtsskyddsanalyscentral. Stålpersienner [...]