Arkiv för kategorin ‘Alla inlägg’

Teknisk Prognos 2017

Teknisk Prognos 2017

tisdag, 20 mars, 2018
Teknisk Prognos 2012

Teknisk Prognos 2012

måndag, 15 april, 2013

FMV:s tekniska prognos för 2012  lägger extra fokus på forskning kring ämnen som obemannade farkoster, cyberspace, robotik och rymden. Framsyn Media beskriver 14 trender och teknikområden med artiklar och förklarande illustrationer. Publikationen är tänkt som stöd för regering och Riksdag då beslut om framtida forskningsprojekt ska formuleras.

FoT 2009–2011

FoT 2009–2011

onsdag, 9 januari, 2013

Uppsamlingspublikation av FMV:s Forsknings- och teknikutvecklingsprojekt under perioden 2009-2011. Ett tiotal så kallade FoT-projekt presenteras på ett pedagogiskt sätt i text och bild

PERP 2010

PERP 2010

fredag, 25 mars, 2011

Försvarsmaktens perspektivplanering är den omvärldsanalys och den analys av militärstrategisk utveckling som ligger till grund för den försvarspolitiska inriktningen. Dagens utmaningar och hot är i både regionala och globala till sin karaktär. Framsyn Media gjorde ett antal illustrationer för att beskriva de viktigaste trenderna.

Teknisk prognos 2010

Teknisk prognos 2010

måndag, 28 februari, 2011

Under hösten 2010 beställde Försvarets Materielverk av Framsyn Media en populärutgåva av den tekniska prognos som varje år sammanställs som stöd för regering och Riksdag då beslut om framtida forskningsprojekt ska formuleras. Ett dussintal intervjuver med forskare från såväl FOI, FMV och civila företag resulterade i lika många artiklar med tillhörande, förklarande grafik.

NORDEFCO – Nordiskt försvarssamarbete

NORDEFCO – Nordiskt försvarssamarbete

fredag, 28 maj, 2010

Grundtanken med NORDEFCO är att FM genom ett samarbete med andra nordiska länder skall kunna spara resurser som omfördelas till operativ förmåga. Men, samarbetet är ingen försvarallians. Fortfarande har vi unika försvarsmakter med nationellt definierad operativ förmåga. Framsyn Media tog under våren 2010 fram ett 50-tal bilder för att förtydliga tankarna kring konceptet..

FM:s perspektivplanering 2009

FM:s perspektivplanering 2009

söndag, 28 februari, 2010

Försvarsmaktens perspektivplanering är den omvärldsanalys och den analys av militärstrategisk utveckling som ligger till grund för den försvarspolitiska inriktningen. Dagens utmaningar och hot är i både regionala och globala till sin karaktär. Framsyn Media gjorde ett antal illustrationer för att beskriva de viktigaste trenderna.

African Union – Peace & Security Architecture 2010

African Union – Peace & Security Architecture 2010

lördag, 15 augusti, 2009

As part of the efforts of the African Union (AU) to promote peace and security in Africa, the decision has been taken to design and implement an African Peace and Security Architecture, consisting of several important elements for conflict prevention, management and post-conflict reconstruction support. This illustration (2008 edition), published by the Swedish Defence Research [...]

En liten organisation med stort kontaktnät

En liten organisation med stort kontaktnät

fredag, 19 december, 2008

Fem minuter med bussen från Slussen ligger en liten icke-statlig organisation som verkar i gränssnittet mellan säkerhet och utveckling. ”Vår nisch är att världen är mer komplex än den ter sig vid första påseendet”, säger Niklas Swanström, chef för Institute for security & development policy, ISDP.
Niklas Swanström har, som han säger, en hyfsat brokig [...]

I datorspelens värld  blir kriget enkelt

I datorspelens värld blir kriget enkelt

fredag, 19 december, 2008

Halva Sveriges befolkning spelar datorspel. Förra året såldes 7,6 miljoner spel, varav många våldsamma. Förmodligen har de flesta ungdomar som söker sig till försvaret fått en uppfattning om militärlivet via dessa datorspel. Peter Zackariasson, forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, vill ta reda på vilka konsekvenser detta får för Försvarsmakten.

Peter Zackariasson har skrivit sin doktorsavhandling [...]

När fredssoldaterna sviker sitt uppdrag

När fredssoldaterna sviker sitt uppdrag

måndag, 15 december, 2008

En soldat måste vara beredd att dö och att döda för sitt land och sina kamrater. I ett krig hör det till att några måste offra livet för att rädda andra. Det låg underförstått, om än -sällan uttalat, i det gamla svenska nationella försvaret. Men den som är soldat i fredens tjänst? Gäller samma sak [...]

”Jag bearbetar krigsminnena när jag forskar”

”Jag bearbetar krigsminnena när jag forskar”

söndag, 16 november, 2008

På Försvarshögskolan i Stockholm utbildas högre officerare. De läser teoretiskt om gamla och nya krig.Få om ens någon har direkt erfarenhet av kriget. Men ibland möts världarna.Aida Alvinius är forskare och arbetar vid institutionen för ledarskap och management. För henne är arbetet ett sätt att hantera sina egna krigs-upplevelser och kunna leva vidare med dem. [...]

”Det blir spännande att följa Sveriges väg”

”Det blir spännande att följa Sveriges väg”

söndag, 16 november, 2008

Att möta krisen innan den kommer hit. Att värna nationens intresse. Vad krävs av en försvarsmakt och av dem som arbetar i den? Och, inte minst, vad krävs av en regering som ska balansera uppgifter och resurser och förklara för folket varför egna soldater ska riskera livet i krig långt borta? Det är tidens frågor. [...]

”Officerarnas karriär viktigare än kompetens”

”Officerarnas karriär viktigare än kompetens”

söndag, 16 november, 2008

”Medvetet eller omedvetet har en medelålders officerskår slagit vakt om sin egen oersättlighet. Jordaxeln har gått igenom skrivbordet.”Denna kommentar tillskrivs förre överstelöjtnanten och nuvarande riksdagsmannen Göran Pettersson. Den är hämtad ur Karl Ydéns doktorsavhandling ”Kriget och karriärsystemet”.
Försvarsmakten är Sveriges instrument för utövande av våld för att säkerställa Sveriges territorium och oberoende. Vålds-uppgiften skiljer Försvarsmakten från [...]

”Det blir tufft att lämna vår värnpliktskultur”

”Det blir tufft att lämna vår värnpliktskultur”

torsdag, 6 november, 2008

Personalförsörjningen är den största och kanske svåraste delen i reformeringen av Försvarsmakten. Det nya systemet innebär att det svenska försvaret kan motsvara de krav som uppdrags-givaren ställer. Att de förband som produceras är tillgängliga och användbara. Då duger inte det gamla pliktsystemet längre.
Jörgen Ericson är chef för strategiavdelningen vid Högkvarteret och säger att det [...]

Expeditionär förmåga – det blir svårt att ändra tänkesätt

Expeditionär förmåga – det blir svårt att ändra tänkesätt

fredag, 31 oktober, 2008

Försvaret av Sverige säkras i första hand utanför landets
gränser och i samarbete med andra. Ytterst handlar det om
vår säkerhet och i mindre utsträckning att minska lidandet
och fattigdomen i världen. Hur många svenska politiker har sagt att det är därför som försvaret snabbt ska kunna skicka förband utomlands? Det frågar sig Stefan Flygelholm, som
tillsammans med [...]

Nutidens pirater – Afrikas organiserade brottslighet

Nutidens pirater – Afrikas organiserade brottslighet

fredag, 31 oktober, 2008

Om de hade tillhört försvaret i ett västland skulle de ha betraktats som elitsoldater. Från enkla båtar äntrar de stora fartyg och tar kontrollen. Men de är pirater, sprungna ur Somalias kaos. Forskaren Karl Sörensen vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har studerat problemet och menar att lösningen inte finns till havs utan i land.
Puntland  ligger i [...]

När flottan höll vakt och båtar såg ut som båtar

När flottan höll vakt och båtar såg ut som båtar

torsdag, 16 oktober, 2008

– Om Sverige tror att en invasion över Östersjön är det värsta som kan hända så har ni satsat på rätt flotta. Men om ni tror att ni kan påverkas av skeenden långt borta så har Sverige
satsat fel. USA lärde sig det här först 11 september. Det säger Norman Friedman, strateg och tidigare rådgivare till [...]

”Försvaret behöver en ny typ av officerare”

”Försvaret behöver en ny typ av officerare”

torsdag, 16 oktober, 2008

I framtiden kommer det finnas flera olika vägar in i Försvarsmakten. Den militära vägen är bara en av många. Det behövs också en ny sorts officer, som är mer vidsynt och förstår helheten.
– För att möta dagens svårare uppgifter behöver vi både den gamla kunskapen och ny kunskap, konstaterar Bengt Axelsson som ansvarar för utbildningen [...]

Soldatens mardröm är att döda ett barn

Soldatens mardröm är att döda ett barn

torsdag, 16 oktober, 2008

Du ser inte din fiende. Du vet inte med vilka metoder han ska slå till. Du kan aldrig koppla av för du rör dig hela tiden i en frontzon. Och du kan som soldat tvingas att göra något som du aldrig som svensk soldat kunnat föreställa dig. Att döda ett barn för att rädda liv. [...]

Utanförskapet som samhällsfara

Utanförskapet som samhällsfara

torsdag, 16 oktober, 2008

Vart är samhället på väg och vilken roll ska Försvarsmakten spela? Framsyn sammanförde Anders Emanuelson, säkerhetsinspektör vid Försvarsmakten med Fredrik Gårdare, kriminalkommissarie som just nu leder kampen mot gängkriminalitet i Södertälje. Samtalet kom att handla om utanförskap, materialism, ungdomar och Försvarsmaktens roll.
Anders Emanuelson vill ha in fler invandrare i försvaret. Han anser att Sverige i [...]

Privatmilitärer bygger försvar

Privatmilitärer bygger försvar

onsdag, 15 oktober, 2008

Privatmilitära företag spelar en allt större roll. Efter kalla kriget bantades försvarsmakterna och många blev utan jobb. Samtidigt öppnades nya marknader. Den militära professionen är till salu och eftertraktad. Det finns en bild av skjutglada legoknektar. Soldater som likt vraken efter de stora krigen inte kunde anpassas till samhället. Men bilden är mer komplicerad än [...]

Kamratstöd bästa bot efter trauma

Kamratstöd bästa bot efter trauma

onsdag, 1 oktober, 2008

Soldater skadas inte bara fysiskt i krig utan även psykiskt. Dessa skador kan komma många år efteråt. Den psykologiska behandlingens mål är att en person ska kunna leva med sina minnesbilder och inte trots dem. Det säger Tom Lundin, överläkare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Under första världskriget avrättades brittiska soldater för [...]

Centralafrikanska Republiken – landet som inte finns

Centralafrikanska Republiken – landet som inte finns

torsdag, 31 juli, 2008

Mitt i det oroliga Afrika ligger Centralafrikanska republiken. För de flesta ett okänt land. Och mycket fattigt. Konflikter går över landgränserna. Regeringen behärskar bara städerna. Utanför dessa fläckar råder vad man i väst uppfattar som kaos. Men ändå fungerar ett sorts samhälle – ett samhälle som väst inte kommer i kontakt med. Det landet finns [...]

Livets sodoku

Livets sodoku

torsdag, 31 juli, 2008

Ge och ta. Detta enligt tyske filosofen Erich Fromm. Jan-Erik Rendahl har ur Fromms tänkande utvecklat sin egen modell. Människor drivs av olika värderingar. För de ambivalenta är drivkraften det eviga sökandet. Det är kvinnornas grupp. Därförär kvinnor nu efterfrågade. Inte för att
de är kvinnor utan för att de ständigt söker. Ingen av de nio [...]

Den svåra vägen till demokrati

Den svåra vägen till demokrati

torsdag, 19 juni, 2008

Att bara ge pengar till ett land för att bygga en militär säkerhet leder ofta till att man glömmer att bygga upp demokratin. Det menar den tidigare statssekreteraren vid det norska utrikes-departementet, folkrättsjuristen Vidar Helgesen. Demokratin som styrelseskick är stabiliserande, säger han, men vägen dit kan skapa svåra konflikter.
– Det gick ju lite dåligt för [...]

”Vi måste vara så bra att ingen dör i onödan i Afghanistan”

”Vi måste vara så bra att ingen dör i onödan i Afghanistan”

torsdag, 19 juni, 2008

Försvarets utvecklingschef Michael Moore känner inte igen sig i den bild massmedierna ger av Försvarsmakten – den är bättre än sitt dåliga rykte. Han är en av de som hållit i rodret när försvaret ändrat kurs och han strävar efter en mer slimmad organisation. Vi måste kunna säga att Sverige har intressen att försvara [...]

Den heta fredens offer

Den heta fredens offer

torsdag, 17 april, 2008

I ett arrangemang av Försvarshögskolan och Storbritanniens försvarsakademi samlades kunnandet om terrorism i Stockholm under rubriken ”Countering insurgency and terrorism”. Bilden som framkom var att vi inte känner vår motståndare – och att vi inte heller känner vårt eget samhälle tillräckligt bra.
Från kallt krig till het fred. Från klara gränser till en suddig gråzon. Från klara [...]

En försvarsprofil i hetluften

En försvarsprofil i hetluften

onsdag, 16 april, 2008

Ung, kvinna, miljöpartist – och försvarsprofil. Vid Folk och försvars Sälenkonferens köar journalister för att intervjua Annika Nordgren Christensen. Från att ha varit en frisk fläkt i en mansdominerad värld har hon tagit platsen som en kunnig försvarspolitiker. Hon är yngst i försvarsberedningen och den enda som varit med från starten 1995.
När Annika Nordgren Christensen [...]

Kanotisten som blev strateg vid Vattenfall

Kanotisten som blev strateg vid Vattenfall

tisdag, 15 april, 2008

Fram till försommaren var Stefan Gustafsson strateg vid Högkvarteret. Han har dragit upp ritningarna för hur försvaret ska se ut. NärVattenfall behövde en strateg vände de sig till Stefan Gustafsson. När han av andra strateger får frågan vad han har doktorerat i svarar han – i kanoten. Det är där han tänkt mest och bäst. [...]

”Men tänk om Saddam talar sanning…”

”Men tänk om Saddam talar sanning…”

tisdag, 15 april, 2008

Carolyn Stewart hoppade som ung collegeflicka på under-rättelsespåret hemma i USA. ”Jag blev nog rekryterad utan att egentligen förstå det. Patriotism spelade nog en stor roll. Och så äventyret”.  Hon tänkte stanna några år i det militära  och sedan bli civil igen.
Nu har jag gått i pension efter 25 års tjänst och har just börjat [...]

Neutraliteten en paradgren på väg mot pension

Neutraliteten en paradgren på väg mot pension

tisdag, 15 april, 2008

Neutraliteten har inte alltid varit Sveriges första val. Ibland mar man tagit till den när dess alternativ den kollektiva säkerheten inte fungerat. I dagens värld går solidaritet före isolering och folkrättsprofessorn Ove Bring har skrivit historien om neutralitet och kollektiv säkerhet.
Neutralitetspolitiken har tjänat oss väl.” Så lyder riksdagens deklaration från 2002.
– Det är vad som fortfarande [...]

Akademin som är på väg ut i världen

Akademin som är på väg ut i världen

tisdag, 15 april, 2008

Solen verkar skina på Folke Bernadotteakademin, FBA, en av Sveriges mindre myndigheter. En ny syn
på utveckling, säkerhet och bistånd har gett FBA en ny och större roll.Utan säkerhet ingen utveckling. Utan utveckling ingen säkerhet. Så kan man sammanfatta utgångspunkten för vad som går under namnet säkerhetssektorreform, SSR. Det innebär också en delvis ändrad syn på [...]

Moster Agda blir cyberkrigare

Moster Agda blir cyberkrigare

tisdag, 1 april, 2008

En gång en av många överstar i massarmén. Utbildad för
att möta en annan massarmé. Nu chef för informations-säkerhetsenheten vid Krisberedskapsmyndigheten, KBM. Ingvar Hellquists massarmér i dag består inte av kött och blod utan av ettor och nollor.
I skriften Sveriges beredskap mot nätangrepp beskriver Krisberedskapsmyndigheten, KBM, hur Estland förra året utsattes för ett cyberanfall. Termerna [...]

Bygga bro till freden

Bygga bro till freden

tisdag, 1 april, 2008

Bilderna på tv skakar om. Politikerna reagerar och pekar ut vägen. Men ofta är det krisens symptom och inte orsaker som intresserar media och därmed styr politikerna. För att komma åt orsakerna krävs en planering av många olika sorts experter. Denna planering ska sedan kunna brytas ned i åtgärder på fältet. Att samla alla krafter [...]

MNE 5-experimentet

MNE 5-experimentet

tisdag, 1 april, 2008

Kan civila och militärer samverka i en insats? Hur fungerar metoden? Detta prövades i Multi National Experiment, MNE 5 under två veckor i Försvarsmaktens enhet för konceptutveckling och experiment
i Enköping. Under första veckan arbetade experter samordnat fram en plan som sedan delvis testades den andra veckan. Det svenska bidraget var själva arrangemanget samt den tekniska [...]

Ryssland vill visa att man är att räkna med

Ryssland vill visa att man är att räkna med

tisdag, 19 februari, 2008

Arvet efter Sovjet finns ännu i Ryssland. När det väldiga landet reser sig efter sammanbrottet är det också med en ny militär med en högre teknisk nivå. President Vladimir Putin har skapat stabilitet, både politiskt och ekonomiskt, även om det är långt kvar att gå. Ryssland är på väg att komma på fötter.
Stridsvagnarna dyker åter upp [...]

”Den ideologiska terrorismen byter ansikte”

”Den ideologiska terrorismen byter ansikte”

tisdag, 19 februari, 2008

En för hård stat skapar terrorister, en för mjuk lämnar ut sina medborgare. Det menar Magnus Ranstorp, forskningschef på Cats vid Försvarshögskolan.
– Säkerhetsbilden är i dag mycket komplicerad, säger han.
I november 2004 sprack mångas föreställning om Nederländerna som ett öppet och liberalt samhälle. Theo van Gogh, filmare, publicist och islamkritiker, mötte sin mördare i en park [...]

Norsk trupp i väntan på Afghanistan

Norsk trupp i väntan på Afghanistan

söndag, 17 februari, 2008

Färre gör värnplikten, försvarsmakterna krymper, allt färre kommer i kontakt med sitt lands försvar. Så är det i Sverige och så är det i Norge. Nu när Sverige kanske ska samarbeta med Norge finns det en del att lära av landet i väster. Som på Rena leir, en av Europas modernaste militära anläggningar.
Inne på markan, [...]

”Ryssland är minst sagt intressant”

”Ryssland är minst sagt intressant”

fredag, 15 februari, 2008

Murriga människor med ett omöjligt språk och ett jävla klimat. Ett land där till och med snapsvisorna går i moll.  – Men jag älskar det här landet och kan inte tänka mig
något annat, säger Elisabeth Rehn.
Och kärleken verkar vara ömsesidig.
Vi har stämt möte på klassisk mark i Helsingfors. Stockmanns varuhus. Nordens största och här fick Finland [...]