Arkiv för kategorin ‘-Startsidan-’

Teknisk Prognos 2017

Teknisk Prognos 2017

tisdag, 20 mars, 2018
Teknisk Prognos 2012

Teknisk Prognos 2012

måndag, 15 april, 2013

FMV:s tekniska prognos för 2012  lägger extra fokus på forskning kring ämnen som obemannade farkoster, cyberspace, robotik och rymden. Framsyn Media beskriver 14 trender och teknikområden med artiklar och förklarande illustrationer. Publikationen är tänkt som stöd för regering och Riksdag då beslut om framtida forskningsprojekt ska formuleras.

FoT 2009–2011

FoT 2009–2011

onsdag, 9 januari, 2013

Uppsamlingspublikation av FMV:s Forsknings- och teknikutvecklingsprojekt under perioden 2009-2011. Ett tiotal så kallade FoT-projekt presenteras på ett pedagogiskt sätt i text och bild

Teknisk Prognos 2011

Teknisk Prognos 2011

måndag, 27 augusti, 2012

Populärutgåva av den tekniska prognos som varje år sammanställs som stöd för regering och Riksdag på uppdrag av FMV då beslut om framtida forskningsprojekt ska formuleras. I ett tiotal illustrerade artiklar studeras områden som, energi, marksensorer, monitorering, positionering samt textilintegrerade kroppssensorer.

PERP 2010

PERP 2010

fredag, 25 mars, 2011

Försvarsmaktens perspektivplanering är den omvärldsanalys och den analys av militärstrategisk utveckling som ligger till grund för den försvarspolitiska inriktningen. Dagens utmaningar och hot är i både regionala och globala till sin karaktär. Framsyn Media gjorde ett antal illustrationer för att beskriva de viktigaste trenderna.

Teknisk prognos 2010

Teknisk prognos 2010

måndag, 28 februari, 2011

Under hösten 2010 beställde Försvarets Materielverk av Framsyn Media en populärutgåva av den tekniska prognos som varje år sammanställs som stöd för regering och Riksdag då beslut om framtida forskningsprojekt ska formuleras. Ett dussintal intervjuver med forskare från såväl FOI, FMV och civila företag resulterade i lika många artiklar med tillhörande, förklarande grafik.

NORDEFCO – Nordiskt försvarssamarbete

NORDEFCO – Nordiskt försvarssamarbete

fredag, 28 maj, 2010

Grundtanken med NORDEFCO är att FM genom ett samarbete med andra nordiska länder skall kunna spara resurser som omfördelas till operativ förmåga. Men, samarbetet är ingen försvarallians. Fortfarande har vi unika försvarsmakter med nationellt definierad operativ förmåga. Framsyn Media tog under våren 2010 fram ett 50-tal bilder för att förtydliga tankarna kring konceptet..

FM:s perspektivplanering 2009

FM:s perspektivplanering 2009

söndag, 28 februari, 2010

Försvarsmaktens perspektivplanering är den omvärldsanalys och den analys av militärstrategisk utveckling som ligger till grund för den försvarspolitiska inriktningen. Dagens utmaningar och hot är i både regionala och globala till sin karaktär. Framsyn Media gjorde ett antal illustrationer för att beskriva de viktigaste trenderna.

”Det blir tufft att lämna vår värnpliktskultur”

”Det blir tufft att lämna vår värnpliktskultur”

torsdag, 6 november, 2008

Personalförsörjningen är den största och kanske svåraste delen i reformeringen av Försvarsmakten. Det nya systemet innebär att det svenska försvaret kan motsvara de krav som uppdrags-givaren ställer. Att de förband som produceras är tillgängliga och användbara. Då duger inte det gamla pliktsystemet längre.
Jörgen Ericson är chef för strategiavdelningen vid Högkvarteret och säger att det [...]

Expeditionär förmåga – det blir svårt att ändra tänkesätt

Expeditionär förmåga – det blir svårt att ändra tänkesätt

fredag, 31 oktober, 2008

Försvaret av Sverige säkras i första hand utanför landets
gränser och i samarbete med andra. Ytterst handlar det om
vår säkerhet och i mindre utsträckning att minska lidandet
och fattigdomen i världen. Hur många svenska politiker har sagt att det är därför som försvaret snabbt ska kunna skicka förband utomlands? Det frågar sig Stefan Flygelholm, som
tillsammans med [...]

Moster Agda blir cyberkrigare

Moster Agda blir cyberkrigare

tisdag, 1 april, 2008

En gång en av många överstar i massarmén. Utbildad för
att möta en annan massarmé. Nu chef för informations-säkerhetsenheten vid Krisberedskapsmyndigheten, KBM. Ingvar Hellquists massarmér i dag består inte av kött och blod utan av ettor och nollor.
I skriften Sveriges beredskap mot nätangrepp beskriver Krisberedskapsmyndigheten, KBM, hur Estland förra året utsattes för ett cyberanfall. Termerna [...]

Polarväder

Polarväder

torsdag, 31 januari, 2008

Med klimatförändringen öppnas Arktis upp för råvaruutvinning. Stormakternas intresse för området ökar och det kan få konsekvenser för Sveriges säkerhetspolitik. Utvecklingen driver på det nordiska militära samarbetet. Fortfarande är dock den svenska försvarsektorn präglad av en tid när hotet var annorlunda.
——————————————————
Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

Datornätverk letar molekyler i containrar

Datornätverk letar molekyler i containrar

tisdag, 31 juli, 2007

Det lilla svenska företaget Portendo har utvecklat ett system med sensorer och datornätverk som kan spåra sprängämnen. Idén kommer från problemen med att skydda containrar från sabotage vid stora terminaler. Och lösningen bygger på en Nobelprisbelönad indisk upptäckt om ljus från 1920-talet.
Det ekar lite ödsligt i de eleganta lokalerna i Värtahamnen när Pierre Strömbäck tar [...]

Internet växer!

Internet växer!

söndag, 15 juli, 2007

Internet växer
När informationsflödet blir digitalt upphör de gamla mediagränserna. Förr satt vi vid tv- apparaten, läste tidningen, pratade i telefonen, skrev ett brev och stoppade räkningar i kuvert. Allt på en gång, var sak för sig. Nu gör vi allt på
en gång i en enda apparat som hanterar den allt stridare digitala informationsströmmen. Vår farkost [...]