Arkiv för kategorin ‘Internationella insatser’

PERP 2010

PERP 2010

fredag, 25 mars, 2011

Försvarsmaktens perspektivplanering är den omvärldsanalys och den analys av militärstrategisk utveckling som ligger till grund för den försvarspolitiska inriktningen. Dagens utmaningar och hot är i både regionala och globala till sin karaktär. Framsyn Media gjorde ett antal illustrationer för att beskriva de viktigaste trenderna.

NORDEFCO – Nordiskt försvarssamarbete

NORDEFCO – Nordiskt försvarssamarbete

fredag, 28 maj, 2010

Grundtanken med NORDEFCO är att FM genom ett samarbete med andra nordiska länder skall kunna spara resurser som omfördelas till operativ förmåga. Men, samarbetet är ingen försvarallians. Fortfarande har vi unika försvarsmakter med nationellt definierad operativ förmåga. Framsyn Media tog under våren 2010 fram ett 50-tal bilder för att förtydliga tankarna kring konceptet..

När fredssoldaterna sviker sitt uppdrag

När fredssoldaterna sviker sitt uppdrag

måndag, 15 december, 2008

En soldat måste vara beredd att dö och att döda för sitt land och sina kamrater. I ett krig hör det till att några måste offra livet för att rädda andra. Det låg underförstått, om än -sällan uttalat, i det gamla svenska nationella försvaret. Men den som är soldat i fredens tjänst? Gäller samma sak [...]

”Jag bearbetar krigsminnena när jag forskar”

”Jag bearbetar krigsminnena när jag forskar”

söndag, 16 november, 2008

På Försvarshögskolan i Stockholm utbildas högre officerare. De läser teoretiskt om gamla och nya krig.Få om ens någon har direkt erfarenhet av kriget. Men ibland möts världarna.Aida Alvinius är forskare och arbetar vid institutionen för ledarskap och management. För henne är arbetet ett sätt att hantera sina egna krigs-upplevelser och kunna leva vidare med dem. [...]

Expeditionär förmåga – det blir svårt att ändra tänkesätt

Expeditionär förmåga – det blir svårt att ändra tänkesätt

fredag, 31 oktober, 2008

Försvaret av Sverige säkras i första hand utanför landets
gränser och i samarbete med andra. Ytterst handlar det om
vår säkerhet och i mindre utsträckning att minska lidandet
och fattigdomen i världen. Hur många svenska politiker har sagt att det är därför som försvaret snabbt ska kunna skicka förband utomlands? Det frågar sig Stefan Flygelholm, som
tillsammans med [...]

När flottan höll vakt och båtar såg ut som båtar

När flottan höll vakt och båtar såg ut som båtar

torsdag, 16 oktober, 2008

– Om Sverige tror att en invasion över Östersjön är det värsta som kan hända så har ni satsat på rätt flotta. Men om ni tror att ni kan påverkas av skeenden långt borta så har Sverige
satsat fel. USA lärde sig det här först 11 september. Det säger Norman Friedman, strateg och tidigare rådgivare till [...]

Kamratstöd bästa bot efter trauma

Kamratstöd bästa bot efter trauma

onsdag, 1 oktober, 2008

Soldater skadas inte bara fysiskt i krig utan även psykiskt. Dessa skador kan komma många år efteråt. Den psykologiska behandlingens mål är att en person ska kunna leva med sina minnesbilder och inte trots dem. Det säger Tom Lundin, överläkare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Under första världskriget avrättades brittiska soldater för [...]

Den svåra vägen till demokrati

Den svåra vägen till demokrati

torsdag, 19 juni, 2008

Att bara ge pengar till ett land för att bygga en militär säkerhet leder ofta till att man glömmer att bygga upp demokratin. Det menar den tidigare statssekreteraren vid det norska utrikes-departementet, folkrättsjuristen Vidar Helgesen. Demokratin som styrelseskick är stabiliserande, säger han, men vägen dit kan skapa svåra konflikter.
– Det gick ju lite dåligt för [...]

”Vi måste vara så bra att ingen dör i onödan i Afghanistan”

”Vi måste vara så bra att ingen dör i onödan i Afghanistan”

torsdag, 19 juni, 2008

Försvarets utvecklingschef Michael Moore känner inte igen sig i den bild massmedierna ger av Försvarsmakten – den är bättre än sitt dåliga rykte. Han är en av de som hållit i rodret när försvaret ändrat kurs och han strävar efter en mer slimmad organisation. Vi måste kunna säga att Sverige har intressen att försvara [...]

Den heta fredens offer

Den heta fredens offer

torsdag, 17 april, 2008

I ett arrangemang av Försvarshögskolan och Storbritanniens försvarsakademi samlades kunnandet om terrorism i Stockholm under rubriken ”Countering insurgency and terrorism”. Bilden som framkom var att vi inte känner vår motståndare – och att vi inte heller känner vårt eget samhälle tillräckligt bra.
Från kallt krig till het fred. Från klara gränser till en suddig gråzon. Från klara [...]

Norsk trupp i väntan på Afghanistan

Norsk trupp i väntan på Afghanistan

söndag, 17 februari, 2008

Färre gör värnplikten, försvarsmakterna krymper, allt färre kommer i kontakt med sitt lands försvar. Så är det i Sverige och så är det i Norge. Nu när Sverige kanske ska samarbeta med Norge finns det en del att lära av landet i väster. Som på Rena leir, en av Europas modernaste militära anläggningar.
Inne på markan, [...]

Okunskapen kan skapa vanföreställningar

Okunskapen kan skapa vanföreställningar

onsdag, 19 december, 2007

Genderperspektivet ska finnas med i all planering. Det menar Högkvarterets genderrådgivare, Charlotte Isaksson. Och det rör sig på genderområdet. År 2000 kom FN:s resolution 1325 som betonar kvinnors och barns perspektiv vid fredsinsatser – och att kvinnor ska finnas med vid insatserna. Genderfrågan måste finnas med i all planering för att inte bli ett paket [...]

Forskning i allt smalare rör

Forskning i allt smalare rör

måndag, 5 november, 2007

Hur mycket forskning ska vi behålla inom vissa utpekadeområden, samtidigt som vi ska dra ned en halv miljard kronor på forskningen? Det är den ”svåra, svåra avvägningen”, säger försvarets forskningschef Mats Olofsson, som lett arbetet att skapa en strategi som ska ge stöd när dessa svåra beslut ska tas.
När Mats Olofsson blev Försvarsmaktens forskningschef fick [...]

Små fotavtryck i miljön viktigt för framtiden

Små fotavtryck i miljön viktigt för framtiden

onsdag, 31 oktober, 2007

Miljöarbetet har den senaste tiden tagit en ny riktning. Bristen på naturresurser och rapporterna om klimatförändringar gör att parametern miljö får en allt större roll vid planeringen av bland annat insatser.
Nu för tiden pratas det mycket om den yttre miljön och om det ekologiska fotavtrycket som vi människor lämnar efter oss och hur fotavtrycket i [...]

Torrsim och djupa vatten

Torrsim och djupa vatten

onsdag, 31 januari, 2007

Den militära organisationen har ett janusansikte. Den är samtidigt en fredstida förvaltning respektive utbildningsorganisation och sysselsatt med skarp insats. Organisationen präglas dessutom av två olika logiker: konflikt respektive samverkan. Modellens fyra kvadranter representerar olika aspekter av Försvarsmakten.
Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

Incidenten i Caglavica

Incidenten i Caglavica

onsdag, 31 januari, 2007

Text och Illustration: Martin Ek

Från ordning och reda till kaos

Från ordning och reda till kaos

onsdag, 31 januari, 2007

Svenska soldater kan nästa år med kort varsel skickas till ett oroligt land. Konflikten som hemma i Sverige tedde sig tämligen begriplig visar sig vara snårigare än man trott. Motsättningar och maktspel bedrivs på olika plan. För att komma på rätt spårmot den sanna bilden av landet måste soldaterna vara bra förberedda och få stöd [...]

Ordet är starkare än svärdet

Ordet är starkare än svärdet

lördag, 18 november, 2006

Det första svenska förbandet för psykologiska operationer är under uppbyggnad. Förbandets uppgift blir att övertyga eventuella motståndare om att inte angripa svenskar. Taktiken går ut på att ordet är starkare än svärdet. Ingenting slår samtalet mellan fyra ögon, säger Johan Rodensjö som arbetar med psykologiska operationer på Försvarshögkvarteret.
Kulturantropolog med militär grundutbildning sökes till intressant utlandsuppdrag. Vi [...]

Trög omställning när försvaret byter kurs

Trög omställning när försvaret byter kurs

onsdag, 18 oktober, 2006

Det kalla kriget är slut och både Sverige och USA står inför stora försvarsförändringar. Transformeringen sker av både tekniska och säkerhetspolitiska skäl – men det går långsamt. I USA finns det många olika krafter som bromsar, berättar den amerikanske försvarsforskaren Stuart Johnson som nyligen besökte Sverige.
Nordiska stridsgruppen sätter fart på försvarets förändring. Varje stridsgrupp kommer [...]

Inga fyrkantiga tankar hos scenarieförfattaren

Inga fyrkantiga tankar hos scenarieförfattaren

onsdag, 18 oktober, 2006

I försvarets nätverkslaboratorium i Enköping sitter Eric Sjöberg och funderar ut hemska framtidsscenarier. Likt en deckarförfattare skapar han olika historier, som utspelar sig i verkliga miljöer. Det gäller att sätta sig in i hur onda människor tänker, säger han.
Den gamla världen – som inte är så avlägsen – var fyrkantig. Försvaret var fyrkantigt med brigader, bataljoner och [...]

Nordisk stridsgrupp i EU:s verktygslåda

Nordisk stridsgrupp i EU:s verktygslåda

tisdag, 5 september, 2006
CBRN-containern – ett laboratorie i fält

CBRN-containern – ett laboratorie i fält

fredag, 1 september, 2006

Försvarsmakten har tillsammans med FOI, FMV ett internationellt samarbete skapat tre laboratorier som tillsammans kan analysera kemiska, biologiska,
radiologiska och nukleära ämnen, CBRN. Laboratorierna kan användas nationellt och internationellt och militärt och civilt.
Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

Stratmas

Stratmas

onsdag, 5 juli, 2006

Konsten att räkna på ett samhälles dynamik
Strategihantering för ett samhälle gör att man kan se hur det reagerar på olika händelser. Stratmas är ett system för att föra samman de olika parametrar som styr utvecklingen. Ändrar man en får det effekter på ett annat håll. Anders Christensson vid Försvarshögskolan svarar för utvecklingen av Stratmas.
Av Jan-Ivar [...]

Resursvaruhuset SVEA – visioner om ett vässat totalförsvar i miniatyr

Resursvaruhuset SVEA – visioner om ett vässat totalförsvar i miniatyr

fredag, 5 maj, 2006

Framtida konflikter kräver ett bredare register av förmågor än de rent
militära. En blandning av militär och civil kompetens gör det lättare att agera effektfullt i olika typer av konflikter. Det menar överstelöjtnant Michael Dorn som gjort en studie över hur försvarets logistik skulle kunna se ut om tio år. Där finns inte längre insatsförsvaret kvar, [...]

Modeller är nog bra  men erfarenheter är bäst

Modeller är nog bra men erfarenheter är bäst

onsdag, 19 april, 2006

Man måste börja i ett konkret exempel där det militära yrkeskunnandet sätts på prov. Därifrån kan man bygga ledarskapsmodeller. Det säger Peter Tillberg som leder ett projekt där officerare delar erfarenheter med varandra.
Den unge plutonchefen hade blivit beskjuten två gånger. Han hade nyss kommit till Bosnien på den första svenska bataljonen.
Han och delar av plutonen [...]

Svår omställning för hemvändande chefer

Svår omställning för hemvändande chefer

onsdag, 19 april, 2006

Många bataljonschefer som återvänder efter utlandstjänst känner en stor tomhet. Själva tycker de att de varit med om karriärens höjdpunkt, men blir besvikna när deras erfarenhet inte ses som någon merit på hemmaförbandet. Det visar en undersökning som gjorts på Försvarshögskolan (FHS).

Plötsligt kommer den dag då man från en timme till en annan med [...]

Generna styr vårt agerande i gruppen

Generna styr vårt agerande i gruppen

onsdag, 19 april, 2006

Att anpassa sig till gruppen är en överlevnadsinstinkt. Våra två miljoner år gamla gener påverkar oss mer än vi tror, inte bara under stress eller i andra hotfulla situationer. På savannen var anpassning ett krav för överlevnad. Ensam kunde man inte jaga och då gick man under, säger Claes Wallenius, psykolog vid Försvarshögskolan (FHS).
Den starke ledaren [...]

Snårig väg till stridsgrupp

Snårig väg till stridsgrupp

söndag, 5 mars, 2006

En undersökning som Försvarshögskolan har gjort visar att det krävs över 5 000 inryckande värnpliktiga för att få ihop till de 900 som ska ingå i stridsgruppen. FHS-forskarna har tagit hänsyn till krav på personlighet, värdegrunder och motivation. Dessa krav finns inte idag för urvalet till de internationella förbanden. De som har låga personlighetsvärden löper [...]

Datafusion på det internationella fältet

Datafusion på det internationella fältet

torsdag, 5 januari, 2006

Datafusion har länge förknippats med kalla kriget och invasionsförsvar. Med försvarets nya roll ändrar också dessa forskare inriktning. I stället för att leta efter fordon ska man nu spana efter stämningar för att kunna bryta farliga utvecklingar.
———————————————————-
Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

Beslutsfattare på kurs ställs inför en ny hotbild

Beslutsfattare på kurs ställs inför en ny hotbild

söndag, 20 november, 2005

På kursgården Solbacka utanför Stockholm samlas beslutsfattarna för att lära sig säkerhetspolitik. Förr var kurserna inriktade på det stora anfallet från öst.I dag handlar det om förberedelser för terrorangrepp och att lära eleverna att tänka flexibelt, säger Bo Huldt, som är professor i säkerhetspolitik och strategi.
Året var 1989. Kalla krigets sista år. Gudrun Schyman var [...]

All sjukvård hade spolats i havet

All sjukvård hade spolats i havet

söndag, 20 november, 2005

Louis Riddez har sett det mesta. Till vardags är han överläkare vid traumaenheten på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Men ofta är han ute i katastrofområden och har blivit något av ett ansikte för katastrofmedicinen, den gren av sjukvården som ska kunna fungera i kaos.
Vi sitter passande nog i en lämplig miljö mitt i traumaenheten. Hit [...]

Försvaret förr och nu

Försvaret förr och nu

lördag, 5 november, 2005

Försvaret är en del av samhället. När normer ändras i samhället så ändras de också i försvaret. Men med försvarets stora förändring så ändras också försvarets egna normer. I massarmén var soldaten ett nummer och en rad på en lista. I det lilla försvaret där de flesta soldater är av fri vilja måste varje individ [...]

Farligt uppdrag med rätt att bli räddad

Farligt uppdrag med rätt att bli räddad

onsdag, 20 april, 2005

Försvarsmakten har ett moraliskt ansvar för de människor som genomför internationella uppdrag. De ska återvända hem i samma skick som de åkte ut. Därför måste det finnas en organisation som tar hand om dem som råkar illa ut på ett internationellt uppdrag.Det anser major Robert Nylén, och tog initiativet till att bygga upp en fungerande [...]

Stabsarbete – lika lätt som att bygga hus

Stabsarbete – lika lätt som att bygga hus

lördag, 5 mars, 2005

GRU ska utvärdera det nya svenska försvaret. Nej, det är inte densovjetiska militära underrättelsetjänsten, utan förkortningen står för grupputvärdering. Ett av de viktigaste uppdragen för GRU på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) blir att analysera vårens försvars-demonstration i Enköping. Nu sneglar försvaret på byggbranschens parallella arbetssätt.
Alla har väl sett hur ett hus byggs. Först görs marken i ordning [...]

Plåtkosacker skolas om till vassraggare

Plåtkosacker skolas om till vassraggare

söndag, 20 februari, 2005

Försvaret förändras och därmed också arbetsuppgifterna. Fredrik Adman är en av dem som ska lämna pansarvagnarna och i stället utbildas till amfibiesoldat. Han har också mött kulturskillnaderna under sin utlandstjänstgöring i Kosovo. Min bästa tid i försvaret, säger han.
Flottan har lämnat Berga. Det låter sig sägas, men det är först när man ser den nästan öde [...]

Hesco bastions

Hesco bastions

onsdag, 5 januari, 2005

Bäst är skyddsavstånd och sedan riskanalys. Går inte detta får man begränsa konsekvenserna av att ett ammunitionslager flyger i luften. Ett sätt att valla in lagret med sandfyllda korgar av metallnät. Då minskar konsekvensområdet till en bråkdel.
——————————————————
Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

Marina  handlingsregler övas på vanlig dator

Marina handlingsregler övas på vanlig dator

tisdag, 21 december, 2004

Handlingsregler, så kallade rules of engagement, kan ofta vara svåra att lära sig. För marinen är detta område särkskilt svårt. Man måste förbereda sig för uppdraget och resonera. Ett dataspel som utvecklats vid FOI kan vara en hjälp.
Marinen har i århundraden övat för den väpnade striden. Nu är uppgifterna att tillsammans med andra länder göra [...]

Mjukare frågor i militära dataspel

Mjukare frågor i militära dataspel

tisdag, 21 december, 2004

Hur förbereder man en svensk soldat på vilket mottagande han kan vänta sig i en liberiansk by? Kommer befolkningen att vara avvaktande, gästfri eller rent av fientlig? Dagens soldater ska lära sig nya saker. Vägen till den moderna soldatens hjärna går förmodligen via dataspelet.
Militära dataspel för utbildning är inte längre bara stål och krut, säger Kersti [...]

NBC-skydd

NBC-skydd

onsdag, 14 juli, 2004

NBC-skyddet i insatsförsvaret kommer att skilja sig mycket från hur NBC-skyddet var i det gamla försvaret. Hotbilden är en helt annan och nätverket kommer att ge helt andra möjligheter att hantera hotet. Det kommer att bli precision även i NBC-skyddet. I detta scenario visas hur det kan gå till. Ett svenskt förband har sänts till [...]

Amfibiefartyg

Amfibiefartyg

fredag, 19 september, 2003

Sveriges säkerhetspolitik vilar i dag på samarbete med andra länder. Hotet är inte längre en invasion från öster. Konflikter långt borta kan snabbt dra in Sverige som är mycket beroende av handelsförbindelserna till havs. Vår säkerhetspolitiska betydelse kan öka om  vi bidrar till internationell kris- och konflikthantering. Marinen behöver inte fler fartyg mot en tänkt [...]