Arkiv för kategorin ‘Teknik’

Teknisk Prognos 2012

Teknisk Prognos 2012

måndag, 15 april, 2013

FMV:s tekniska prognos för 2012  lägger extra fokus på forskning kring ämnen som obemannade farkoster, cyberspace, robotik och rymden. Framsyn Media beskriver 14 trender och teknikområden med artiklar och förklarande illustrationer. Publikationen är tänkt som stöd för regering och Riksdag då beslut om framtida forskningsprojekt ska formuleras.

FoT 2009–2011

FoT 2009–2011

onsdag, 9 januari, 2013

Uppsamlingspublikation av FMV:s Forsknings- och teknikutvecklingsprojekt under perioden 2009-2011. Ett tiotal så kallade FoT-projekt presenteras på ett pedagogiskt sätt i text och bild

Teknisk Prognos 2011

Teknisk Prognos 2011

måndag, 27 augusti, 2012

Populärutgåva av den tekniska prognos som varje år sammanställs som stöd för regering och Riksdag på uppdrag av FMV då beslut om framtida forskningsprojekt ska formuleras. I ett tiotal illustrerade artiklar studeras områden som, energi, marksensorer, monitorering, positionering samt textilintegrerade kroppssensorer.

PERP 2010

PERP 2010

fredag, 25 mars, 2011

Försvarsmaktens perspektivplanering är den omvärldsanalys och den analys av militärstrategisk utveckling som ligger till grund för den försvarspolitiska inriktningen. Dagens utmaningar och hot är i både regionala och globala till sin karaktär. Framsyn Media gjorde ett antal illustrationer för att beskriva de viktigaste trenderna.

I datorspelens värld  blir kriget enkelt

I datorspelens värld blir kriget enkelt

fredag, 19 december, 2008

Halva Sveriges befolkning spelar datorspel. Förra året såldes 7,6 miljoner spel, varav många våldsamma. Förmodligen har de flesta ungdomar som söker sig till försvaret fått en uppfattning om militärlivet via dessa datorspel. Peter Zackariasson, forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, vill ta reda på vilka konsekvenser detta får för Försvarsmakten.

Peter Zackariasson har skrivit sin doktorsavhandling [...]

”Vi måste vara så bra att ingen dör i onödan i Afghanistan”

”Vi måste vara så bra att ingen dör i onödan i Afghanistan”

torsdag, 19 juni, 2008

Försvarets utvecklingschef Michael Moore känner inte igen sig i den bild massmedierna ger av Försvarsmakten – den är bättre än sitt dåliga rykte. Han är en av de som hållit i rodret när försvaret ändrat kurs och han strävar efter en mer slimmad organisation. Vi måste kunna säga att Sverige har intressen att försvara [...]

Nordiskt väder känner inga gränser

Nordiskt väder känner inga gränser

torsdag, 31 januari, 2008

Vädertjänsten är ett exempel på praktiskt nordiskt samarbete över nationsgränserna. Länderna har ett gemensamt nätverk av sensorer. Prognoserna görs dock nationellt.
Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

Varvet mitt i världsarvet

Varvet mitt i världsarvet

måndag, 19 november, 2007

Vi är i Karlskrona under en av dagarna mellan Reinfeldt och Borg. Dagar som kan visa sig avgörande för Kockums och Karlskronavarvets framtid. Statsminister Fredrik Reinfeldt har mött varvsarbetarna med beskedet att det inte är statens sak att garantera försvarsjobb. Finansminister Anders Borg hade under sommaren i Almedalen ställt till med uppståndelse när han sa [...]

Då och då poppar det upp en kustkorvett

Då och då poppar det upp en kustkorvett

måndag, 19 november, 2007

Behöver Sverige en svensk försvarsindustri? Det är grundfrågan när flera departement ska syna gamla sanningar om den svenska försvarsindustrin. Det är första gången det tas ett helhetsgrepp på denna fråga, säger Andreas Savelli vid Försvarsdepartementet som leder arbetet. Politikerna har länge efterlyst en spårbarhet. Bristen på denna klädde dåvarande försvarsministern Mikael Odenberg i orden om [...]

Teknikrevolutionen på tidningarna

Teknikrevolutionen på tidningarna

onsdag, 17 oktober, 2007

Den nya tekniken förvandlade på några år helt sättet att göra en tidning och även organisationen. Hela yrkesgrupper försvann på några år. Ett hundraårigt hantverk sopades bort. En stor anledning var att tidningarna tog till sig mjuk- och hårdvara från konsumentmarknaden. Det har gjort det lättare än någonsin att göra tidning. En dator, några program [...]

Teknikforskare med överblick

Teknikforskare med överblick

tisdag, 16 oktober, 2007

De långa seriernas och de svenska särlösningarnas tid är förbi. Lars Falk och Göran Lilja som varit med länge berättar om varför teknik slår och hur man kan slänga in den småbrutna terrängen när den egna tekniken inte räcker till. Och vad vi har att lära av Ryssland.
Det svenska invasionsförsvaret var en blandning mellan miljonarméns [...]

Ny materiel ska tas fram som i ett lagarbete

Ny materiel ska tas fram som i ett lagarbete

tisdag, 31 juli, 2007

Stafettlaget kan inte springa fortare. Så laget får bli som en hockey-femma. Det är det nya sättet att ta fram materiel till försvaret. Myndigheterna och industrin ska arbeta närmare varandra under hela projekttiden. Ledstjärnorna för denna nya kultur, som kallas integrerad materielledning, är de nio budorden i Strategi för försvarsmaktens materielförsörjning.
Nu går det inte att [...]

Datornätverk letar molekyler i containrar

Datornätverk letar molekyler i containrar

tisdag, 31 juli, 2007

Det lilla svenska företaget Portendo har utvecklat ett system med sensorer och datornätverk som kan spåra sprängämnen. Idén kommer från problemen med att skydda containrar från sabotage vid stora terminaler. Och lösningen bygger på en Nobelprisbelönad indisk upptäckt om ljus från 1920-talet.
Det ekar lite ödsligt i de eleganta lokalerna i Värtahamnen när Pierre Strömbäck tar [...]

Internet växer!

Internet växer!

söndag, 15 juli, 2007

Internet växer
När informationsflödet blir digitalt upphör de gamla mediagränserna. Förr satt vi vid tv- apparaten, läste tidningen, pratade i telefonen, skrev ett brev och stoppade räkningar i kuvert. Allt på en gång, var sak för sig. Nu gör vi allt på
en gång i en enda apparat som hanterar den allt stridare digitala informationsströmmen. Vår farkost [...]

Konsten att fånga en insats

Konsten att fånga en insats

onsdag, 31 januari, 2007

Vid FOI har man utvecklat ett datorverktyg för rekonstruktion och utforskning av insatser, oavsett om de är övade eller skarpa. Insatsen spelas in och kan åskådliggöras och analyseras i ett multimedialt presentationsverktyg. Här kan man visa hela händelseförloppet och analysera vad som fungerat bra och vad som kan göras bättre. Målet är att lyfta diskussionen [...]

Inga fyrkantiga tankar hos scenarieförfattaren

Inga fyrkantiga tankar hos scenarieförfattaren

onsdag, 18 oktober, 2006

I försvarets nätverkslaboratorium i Enköping sitter Eric Sjöberg och funderar ut hemska framtidsscenarier. Likt en deckarförfattare skapar han olika historier, som utspelar sig i verkliga miljöer. Det gäller att sätta sig in i hur onda människor tänker, säger han.
Den gamla världen – som inte är så avlägsen – var fyrkantig. Försvaret var fyrkantigt med brigader, bataljoner och [...]

CBRN-containern – ett laboratorie i fält

CBRN-containern – ett laboratorie i fält

fredag, 1 september, 2006

Försvarsmakten har tillsammans med FOI, FMV ett internationellt samarbete skapat tre laboratorier som tillsammans kan analysera kemiska, biologiska,
radiologiska och nukleära ämnen, CBRN. Laboratorierna kan användas nationellt och internationellt och militärt och civilt.
Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

Stratmas

Stratmas

onsdag, 5 juli, 2006

Konsten att räkna på ett samhälles dynamik
Strategihantering för ett samhälle gör att man kan se hur det reagerar på olika händelser. Stratmas är ett system för att föra samman de olika parametrar som styr utvecklingen. Ändrar man en får det effekter på ett annat håll. Anders Christensson vid Försvarshögskolan svarar för utvecklingen av Stratmas.
Av Jan-Ivar [...]

Dooda-loopen

Dooda-loopen

onsdag, 5 juli, 2006

Ingen har besegrats av ett beslut. Däremot kan man förlora om motståndaren har förstått situationen bättre än en själv. Dagens ledningsmodeller har betonat teknik och informationssamlande. Framtidens ledning kan handla mer om förnuft.
Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

Sätten att leda genom historien

Sätten att leda genom historien

onsdag, 5 juli, 2006

Sett ur ett militärtekniskt perspektiv har sättet att leda inte förändrats så många gånger. Vi lever fortfarande i den era som tog över den som inleddes under amerikanska inbördeskriget.
Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

E-papper – morgondagens tidning

E-papper – morgondagens tidning

onsdag, 5 juli, 2006

I framtiden räknar man  med ultratunna skärmar, så kallade e-papper. De kommer ha lika bra, eller bättre läsbarhet som vanligt papper. Trycksvärtan ersätts med elektroniskt bläck som består av miljontals positivt och negativt laddade mikroskopiska kapslar med vita och svarta färgpigment i genomskinlig vätska. Genom att växla spänningen så kan text och bild visas på [...]

Logistikens historia

Logistikens historia

fredag, 5 maj, 2006

Hjärnan bakom den amerikanska logistiken under första Gulfkriget lär ha inspirerats av Alexander den store som förde fram sin logistik nära fronten. Logistik har alltid funnits, men länge kallades det för träng eller underhåll. Dagens och framtidens logistik har en mycket vidare innebörd. Logistiken sägs ha blivit en konst i och med att man kunde [...]

Highway to Security

Highway to Security

torsdag, 5 januari, 2006

FOI och Saab är några tunga namn i ett EU-projekt för ökad samhällssäkerhet. Projektet heter Highway to
security och syftar till att skapa ett europeiskt nätverk där myndigheter och samhällsviktiga företag ska dela
på information och kunna mötas i ett virtuellt lägesrum. En ledningscentral i cyberrymden. Med hjälp av infor-
mationsfusion ska man kunna bygga kedjor av händelser [...]

Illusionisten är framtidens vilseledare

Illusionisten är framtidens vilseledare

torsdag, 5 januari, 2006

Förr riktade sig vilseledning mot ögat och andra sensorer. Ögat skymdes av rök. Remsor störde radarn. Nu
är sensorerna för många och bra. Det gäller att lura beslutsfattaren. På samma sätt som illusionisten lurar sin publik kommer framtidens vilseledare att lura beslutsfattaren att tro på fel saker.
——————————————————
Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

Datafusion på det internationella fältet

Datafusion på det internationella fältet

torsdag, 5 januari, 2006

Datafusion har länge förknippats med kalla kriget och invasionsförsvar. Med försvarets nya roll ändrar också dessa forskare inriktning. I stället för att leta efter fordon ska man nu spana efter stämningar för att kunna bryta farliga utvecklingar.
———————————————————-
Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

Nätverkstyper

Nätverkstyper

torsdag, 5 januari, 2006

Nätverket kan vara en terroristcell eller en supermakts militärmaskin. Den som bäst förstår sitt eget och motståndarens nätverks svagheter och styrkor har nästan segern i hamn. Militärteoretikern Carl von Clausewitz resonerade om tyngdpunkter och sårbarheter på slagfältet. Hans tankar från 1800-talet kan också gälla dagens strid mellan nätverk.

Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

Wat één verdomd grote klap!

Wat één verdomd grote klap!

torsdag, 5 januari, 2006

Wat één verdomd grote klap! Hade Jönssonligans Dynamit-Harry varit holländare och ombord på fregatten Evertsen hade han nog fällt den klassiska repliken. Nu kom repliken i stället från fartygets sekond. Fast en stor båt ska klara en smäll. Frågan är hur stor. Det var det som testades några dagar i början av december 2005.
Först händer [...]

Seismologisk data från Hagfors till Kista och Wien

Seismologisk data från Hagfors till Kista och Wien

torsdag, 5 januari, 2006

I den värmländska glesbygden ligger den seismologiska Hagforsstationen. Via satellit förs data till Sveriges nationella datacentral i Kista och till Wien. Där finns ett center för övervakning av provstoppsavtalet. Över hela jorden finns ett nät av olika stationer. I Kista finns också två stationer som mäter radioaktivitet i luften. Det är dels partiklar och dels [...]

Gamla minor

Gamla minor

torsdag, 5 januari, 2006

Minor från andra och till och med första världskriget utgör fortfarande ett hot runt de svenska kusterna. I samband med bärgningen av den nedskjutna DC 3:an upptäcktes en tysk minlinje från första världskriget. Lika gammal var den mina som några fiskare 2005 tog i land i Göteborgs hamn.
Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

Dålig källkritik sänker förtroendet för medierna

Dålig källkritik sänker förtroendet för medierna

söndag, 20 november, 2005

Bilder från allmänhetens kameramobiler återfinns allt oftare på tidningarnas nyhetssidor. Redaktionerna vädjar också om att få material från personer på plats mitt i nyhetsflödet. Men den här sortens medborgarjournalistik undergräver mediernas förtroende, anser BBC-journalisten Nik Gowing.
När krisen kommer. Vem kan man lita på? Myndigheter? Medierna? Eller den allmänhet som alltid är på plats med sina [...]

Den globala härvan

Den globala härvan

måndag, 5 september, 2005

För tiotusen år sedan gav oss jordbruksrevolutionen en någorlunda säker tillgång till mat. För fyra hundra år sedan inleddes den industrialisering som kom att övergå till en revolution. Maskiner ersatte muskelkraft. Massan arbetade i fabriker, massan läste tidningar och massan dog på slagfälten. Nu har på bara några decennier informationsrevolutionen kastat världen in i en [...]

Teleangrepp på de civila samhället

Teleangrepp på de civila samhället

tisdag, 5 juli, 2005

Det militära telekriget var ett väl känt område. En kamp mellan medel och motmedel. Militären skyddade sin elektronik. Det civila samhället har inte alls samma skydd och är beroende av att näten fungerar. Och det finns civila telekrigare. De är avancerade, men kan också beväpna sig hos Claes Ohlsson.
——————————————————
Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

Storstadslivet hårt för vilsna radiosignaler

Storstadslivet hårt för vilsna radiosignaler

tisdag, 5 juli, 2005

När Åsa Waern berättar om allt elände som en radiosignal kan råka ut för i staden är det lätt att gripas av missmod. Radio trivs bäst i öppna landskap. Särskilt militär radio. Militärer har i alla tider skytt att gå in i städer. Därför tillverkas radioapparater för den öppna terrängen.
Åsa Waern är projektledare för projekt [...]

Stormen Gudrun satte krissystemen på prov

Stormen Gudrun satte krissystemen på prov

tisdag, 5 juli, 2005

Det krishanteringssystem som Sverige behöver finns redan – i Kronoberg. När stormen Gudrun slog till fick konstruktörerna chansen att testa det i verkligheten. Och det fungerade.
Det krävs en eldsjäl, tålamod och en vilja att riva gränser mellan organisationerna. Pensionerade militärer och överskottsmaterial är en bra start, säger Fredrik Revelj, som arbetar med övning och utbildning [...]

Mitt hem är min vårdcentral

Mitt hem är min vårdcentral

tisdag, 5 juli, 2005

En allt större andelen av befolkningen är äldre vilket kommer att leda till en mycket större vårdbehov. Redan idag talas om en kris i åldringsvården. En lösning kan vara att utnyttja IT-utvecklingen. Mycket av rutinmässig övervakning och provtagning kan göras i hemmet. Patienten kommer att vara inpluggad i vårdcentralens övervakning.
——————————————————
Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

Operationsanalys guide till bästa resultat

Operationsanalys guide till bästa resultat

måndag, 20 juni, 2005

Operationsanalyser används inom försvaret för att lösa komplicerade problem och ta fram beslutsunderlag.  Men Karin Mossberg på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) anser att metoden skulle lämpa sig väl även inom civila områden som sjukvården, äldreomsorgen eller för att förbättra Stockholms trafiksituation.
Operationsanalys är att använda vetenskapliga metoder för att lösa icke-vetenskapliga problem. Och vad är sådana problem frågar sig [...]

Marina data upp till ytan

Marina data upp till ytan

måndag, 20 juni, 2005

Taktikutveckling som legat på det enskilda förbandet och rapporter som inte nådde fram till besättningen har karaktäriserat marinens analysarbete. Sedan 2003 finns därför den övergripande enheten TU Sjö. Operationsanalytikern Erik Lindberg ingår i enheten som försöker komma till rätta med de tidigare bristerna. För att kunna arbeta nära förbanden är han stationerad direkt på Berga.
En korvett [...]

Analytiker utifrån utvecklar taktiken

Analytiker utifrån utvecklar taktiken

måndag, 20 juni, 2005

Stefan Thim tillträder snart en ny tjänst på Högkvarteret och marinledningens utvecklings- och inriktningsprocess. En av uppgifterna blir att förankra en ny utvärderingsmetod för marinen som ska kunna förbättra förbandens verksamhet.
Under ubåtsjakternas tid var det här huset på Berga nog det hemligaste och mest bevakade i hela försvaret. Här ligger fortfarande Musac, marinens ubåtsskyddsanalyscentral. Stålpersienner [...]

Framtidens skydd blir ett koncept för att överleva

Framtidens skydd blir ett koncept för att överleva

måndag, 20 juni, 2005

Vi sitter runt ett bord. Sex skyddsexperter från Försvarets materielverk (FMV). Vilka tekniker finns runt hörnet? Vilken syn finns på skyddet? Det blir inte bara ett samtal om teknik utan också om värderingar.
Vad är värt att skyddas? Stridsvagnen eller föraren? Vad ska man skydda sig emot? En pilprojektil, som går med flera kilometer i sekunden, [...]

Dammolnet lyssnar på dig

Dammolnet lyssnar på dig

måndag, 20 juni, 2005

Miniatyrisering är en av de starkaste tekniktrenderna. Här finns nanotekniken som kan ge nya material med nya egenskaper. Och här finns mikrosystemtekniken som kan ge sensorer små som dammkorn eller antenner som bara är en tusendels millimeter stora. Eller komponenter så små att de kan tala med hjärnan.
Sensorer små som dammkorn. Eller komponenter som kan [...]