Arkiv för kategorin ‘Klimatförändring’

PERP 2010

PERP 2010

fredag, 25 mars, 2011

Försvarsmaktens perspektivplanering är den omvärldsanalys och den analys av militärstrategisk utveckling som ligger till grund för den försvarspolitiska inriktningen. Dagens utmaningar och hot är i både regionala och globala till sin karaktär. Framsyn Media gjorde ett antal illustrationer för att beskriva de viktigaste trenderna.

Nordiskt väder känner inga gränser

Nordiskt väder känner inga gränser

torsdag, 31 januari, 2008

Vädertjänsten är ett exempel på praktiskt nordiskt samarbete över nationsgränserna. Länderna har ett gemensamt nätverk av sensorer. Prognoserna görs dock nationellt.
Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

Polarväder

Polarväder

torsdag, 31 januari, 2008

Med klimatförändringen öppnas Arktis upp för råvaruutvinning. Stormakternas intresse för området ökar och det kan få konsekvenser för Sveriges säkerhetspolitik. Utvecklingen driver på det nordiska militära samarbetet. Fortfarande är dock den svenska försvarsektorn präglad av en tid när hotet var annorlunda.
——————————————————
Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

Små fotavtryck i miljön viktigt för framtiden

Små fotavtryck i miljön viktigt för framtiden

onsdag, 31 oktober, 2007

Miljöarbetet har den senaste tiden tagit en ny riktning. Bristen på naturresurser och rapporterna om klimatförändringar gör att parametern miljö får en allt större roll vid planeringen av bland annat insatser.
Nu för tiden pratas det mycket om den yttre miljön och om det ekologiska fotavtrycket som vi människor lämnar efter oss och hur fotavtrycket i [...]

Klimatjämförelse

Klimatjämförelse

söndag, 5 november, 2006

Vi har utgått från två par i medelåldern utan barn. Ena hushållet bor i storstad, kör bil och har fritidshus. Det andra hushållet bor i villa och nöjer sig med att cykla. I stället för fritidshus, gör man fler utlandsresor, köper städning och äter mer på krog. På papperet är de koldioxidsparare, men i verkligheten [...]

Stormen Gudrun satte krissystemen på prov

Stormen Gudrun satte krissystemen på prov

tisdag, 5 juli, 2005

Det krishanteringssystem som Sverige behöver finns redan – i Kronoberg. När stormen Gudrun slog till fick konstruktörerna chansen att testa det i verkligheten. Och det fungerade.
Det krävs en eldsjäl, tålamod och en vilja att riva gränser mellan organisationerna. Pensionerade militärer och överskottsmaterial är en bra start, säger Fredrik Revelj, som arbetar med övning och utbildning [...]

Klimarförändringar och konflikter

Klimarförändringar och konflikter

tisdag, 14 september, 2004

Klimatet är till sin natur instabilt, men det varierar över långa perioder. När klimatet slår över anpassas det till ett nytt stabilt läge. Den senaste istiden började för 100 000 år sedan och varade i 90 000 år. Nu fruktar forskarna att vi kan få en ny klimatförändring. När klimatet ändras påverkas livsvillkoren för miljoner [...]

Energi och livsstilar

Energi och livsstilar

tisdag, 14 september, 2004

Lokaler är den stora energislukaren i Sverige. En stor del av energin går åt att hålla värmen i bostäder, offentliga lokaler och arbetsplatser. För att slippa att värma tomma lokaler kan vi få välja mellan att ha hemmet som centrum eller leva ett liv utanför hemmet.  Den som vistas hemma kan bo rymligare och får [...]