Kontroll av rymden

Rymdkrig_SLUT [Converted]Det skulle kunna finnas tre olika motiv till att placera vapen i rymden: Kontroll av rymden, Global vapeninsats och Försvar mot interkontinentala missiler. Även om det sker forskning och utveckling på dessa områden och man på olika håll diskuterar vapensystem för rymden så tyder mycket på att de inte är nära förestående. Mycket av det man vill göra från rymden går också att göra från marken, och oftast till ett lägre pris.

——————————————————
Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek