Telekonflikter till havs

TelekonflikterNär den brittiska fregatten Sheffield sänktes av en argentinsk Exocetrobot under Falklandskriget 1982 så var det en telekonflikt som gjorde att roboten inte upptäcktes i tid.  Telekonflikter på fartyg beror delvis på att det är ont om plats för kommunikationsantenner. Antennerna får inte sitta i vägen när fartyget skjuter, masttoppen är reserverad för signalspaning, vindmätaren får inte störas av föremål i närheten och så vidare. Sålunda packas kommunikationsantennerna varför riskerna för telekonflikter ökar betydligt.

——————————————————
Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

Försvar m/2000

Moore m-2000 mitten

Den svenska stugan ska inte längre vaktas vid knuten utan landets säkerhetska tryggas i ett samarbete med andra nationer för att hindra konflikter från att förvärras. Från vakt till säkerhetspolitiskt spelkort blir det framtida försvarets roll. Det kräver hög kvalitet, hög beredskap, flexibilitet och en förmåga att kunna göra mer med mindre – precis som i andra länder i Europa.

Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek