Om företaget

13c Den stora skillnaden Spot7

Framsynmedia hjälper dig att berätta din historia. Vi gör det med grafik. En informativ teckning med text är det bästa sättet att förklara något komplicerat. Det kan gälla klimatförändring, internets utveckling eller ett försvar som baseras på information och nätverk eller hur ett försvar ska byggas på frivillighet och inte på plikt. Men vi har även grävt i historien och berättat om Sverige under kalla kriget.

På vår sajt visar vi vad vi gjort under många år för FOA-tidningen och sedan Framsyn. Här lägger vi ut teckningar och artiklar inom ämnen som rör forskning om hot mot samhället. Alla artiklar är sökbara med fritext.

Bakom Framsynmedia står tecknaren Martin Ek och journalisten Jan-Ivar Askelin. Vi har båda mångårig erfarenhet från dagspress i Stockholm. Martin Eks grafik har sedan börjat av 1990-talet varit en kärna i FOA-tidningen/Framsyn. Jan-Ivar Askelin arbetade under åren 1992–2006 vid FOA/FOI och läser nu militärhistoria vid Försvarshögskolan.

Vi arbetar med Försvarsmakten och vill på detta sätt visa upp oss för fler. Det kan gälla såväl myndigheter som företag. Vi har också planer på att utveckla denna sajt med nyheter från det komplexa området som rör Sveriges säkerhet.