Nordiskt väder känner inga gränser

Publicerad den 31 januari 2008 | av admin

¥Nordiskt vŠderVädertjänsten är ett exempel på praktiskt nordiskt samarbete över nationsgränserna. Länderna har ett gemensamt nätverk av sensorer. Prognoserna görs dock nationellt.

Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

11 Comments