Bygga bro till freden

Publicerad den 1 april 2008 | av admin

Bygga bro till fredenBilderna på tv skakar om. Politikerna reagerar och pekar ut vägen. Men ofta är det krisens symptom och inte orsaker som intresserar media och därmed styr politikerna. För att komma åt orsakerna krävs en planering av många olika sorts experter. Denna planering ska sedan kunna brytas ned i åtgärder på fältet. Att samla alla krafter såväl civila som
militära och se till effekten är det nya sättet att planera för fred.

Text: Jan-Ivar Askelin, Illustration: Martin Ek

14 Comments

 • nick november 17th, 2014

  Wade november 23rd, 2014

  hector november 30th, 2014

  Sean december 11th, 2014

  Joey december 11th, 2014

  Lee december 20th, 2014

  Ernest december 21st, 2014

  elmer december 21st, 2014

  nicholas december 23rd, 2014

  trevor december 23rd, 2014

  mitchell februari 2nd, 2015

  Melvin februari 11th, 2015

  Glen februari 14th, 2015

  Kent februari 14th, 2015