Från garage till toppen på tio år

Det började som en lös idé hos några värnpliktiga och är numera ett företag med mångmiljonomsättning och kunder över hela Europa. Förändringens vindar inom försvaret har för 4C Strategies inneburit att Klas Lindström och Andreas Malm kan spara både tid och pengar och förbättra kvaliteten i kundernas övningar.

Vi sitter högst upp i ett av höghusen vid Hötorget i Stockholm. På några få år har Klas Lindström och hans kamrater flyttat hit från garaget.

– Det var så vi började. Ett renodlat garageföretag och det är vi mycket stolta över i dag. Nu kommer myndigheter och företag till oss. Det är en fördel att sitta mitt i city och kunna erbjuda en mötesplats.

Allt började för bara tio år sedan. Klas Lindström gjorde värnplikten och var dessutom vice ordförande i värnpliktsrådet. Ordförande var Andreas Malm. Och han är nu vd på företaget 4C Strategies där Klas Lindström är vice vd.

Det här är en historia som är som Åshöjden BK – i säkerhets- och riskbranschen.

– Några av oss gjorde värnplikten och gick reservofficersutbildningar, säger Klas Lindström. Vi var med på stabsövningar och hade underordnade roller som att fixa fram scenarier. Vi sökte i övningens server och där var det inte lätt att hitta något. Strukturen saknades. Så det hela var inte mer ambitiöst än att man skulle spela in ett par stridsvagnar i Upplands Väsby. Och varför skulle dessa vara där? Tja, gör det så händer det alltid något.

– Då tänkte vi att man borde kunna göra ett mjukvara som stödde övningarna genom alla faser som planering, själva övningen och utvärderingen. Så vi gjorde ett enkelt program, fick gehör för detta och sålde in idén till flygvapnet. Då hade vi slutat i det militära och hade bildat ett företag. Samtidigt pluggade vi och höll till med företaget hemma hos varandras föräldrar. Några omkostnader hade vi inte. Vi var ett kompis-gäng på fem personer och de flesta satt i Lund.

Under Kosovokriget satte flygvapnet upp ett beredskapsförband och det var ett tag tal om att flyga ned till den italienska flygbasen och vara med i kriget. Inför detta skulle det övas hemma och då hyrde flygvapnet kompisgängets mjukvara som gick under namnet Exonaut. Namnet syftar på att man navigerar bland övningar.

Och när företaget såg ut att kunna lyfta kom två motgångar. It-kraschen skapade en skepsis mot allt vad dataföretag hette. Försvarets ekonomi havererade i ett bottenlöst svart hål. Det kunde ha knäckt ett stort företag.

– Men vi var ju unga och oförstörda och kunde ta en motgång så vi körde på i alla fall. Vi fick ett uppdrag vid en större försvarsmaktsövning 2002, Nordic Peace. Då ville försvaret ha utskrifter från övningen. Så en kille satt hela natten på övervåningen hos Swedint i Södertälje och nästa dag var det klart. Visst gick det på lösa boliner, men det fungerade och kunden var nöjd.

Det stora genombrottet för företaget kom nästa år vid den stora multinationella Vikingövningen.

– Det var där det slog igenom. Nu började vi växa ordentligt. Vi var inte längre ett garage-företag och det innebar att det för många av oss blev dags att välja mellan fortsatta studier eller att satsa på det här. Viking hade gjort oss internationellt kända.

– Egentligen är vår produkt ganska enkel. Samla allt i en databas, använd en känd metodik (Nato) och gör så att erfarenheter från övningen kan värderas och ligga till grund för nya övningar. Man ska undvika de klassiska två misstagen: att köra en övning i repris eller att göra en helt ny övning. 2004 köpte Försvarsmakten vårt verktyg. Det gav oss pengar och lade grunden till företagets framtid. Samtidigt ingick det en massa utvecklingsarbete i avtalet.

Idén är ett verktyg för ledningsövningar och det ledde fram till företagets andra huvudben.

– Vi märkte snart att det hos myndigheter och företag fanns ett stort intresse för att öva i kris. Men de behövde hjälp med övningen. Och det är vår andra verksamhet. Vi har kört tre stora övningar med Finansinspektionen där 34 företag och myndigheter varit inblandade. Post- och telestyrelsen och den sektorn övade vi i våras. Fritidsresors nordiska koncern övades i att hantera en svår olycka på en turistort. Här var svårigheten att kommunicera rätt över de nordiska gränserna så att man gick ut med samma budskap till medierna i hela Norden.

4c strategies har också varit med på övningar med den nordiska stridsgruppen, NBG, både vid stabsövningar och under den stora slutövningen i Norrland i november.

– Tanken är att hålla ordning på alla olika övningsmoment så att man sedan kan bygga upp nya övningar. Vi har fått en beställning av Försvarets materielverk, FMV, på 12,8 miljoner för att bygga upp en övergripande övningsplanering för hela Försvarsmakten. Det schweiziska försvaret har köpt vårt verktyg och vi har övat med britter och tyskar. Även Krisberedskapsmyndigheten har köpt vårt verktyg och använt det vid de stora samövningar 2004 och 2007.

När förändringens vind sveper in bantar de stora företagen och myndigheterna medan Företaget 4C Strategies på några år har ökat sin omsättning från fyra till 25 miljoner. Antalet anställda är cirka 30 och man har nyligen öppnat ett kontor i Danmark. Det är försvarets förändring och den nya synen på samhällssäkerhet som gett företaget framgång.

Men början skedde tack vare att några med idéer råkade göra värnplikten tillsammans vid en tid för inte så länge sedan när värnplikts-kullarna var betydligt större än i dag.

Jan-Ivar Askelin, Framsyn 2007/4

15 reaktioner till “Från garage till toppen på tio år”

 1. Pingback: chad
 2. Pingback: Ernest
 3. Pingback: Jeffery
 4. Pingback: glen
 5. Pingback: cecil
 6. Pingback: Walter
 7. Pingback: Gregory
 8. Pingback: angelo
 9. Pingback: gerald
 10. Pingback: floyd
 11. Pingback: isaac
 12. Pingback: Christian
 13. Pingback: joshua
 14. Pingback: jonathan
 15. Pingback: gene

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *