PERP 2010

Publicerad den 25 mars 2011 | av admin

01 PlaneringsteckningenFörsvarsmaktens perspektivplanering är den omvärldsanalys och den analys av militärstrategisk utveckling som ligger till grund för den försvarspolitiska inriktningen. Dagens utmaningar och hot är i både regionala och globala till sin karaktär. Framsyn Media gjorde ett antal illustrationer för att beskriva de viktigaste trenderna.

15 Comments

 • Jorge november 19th, 2014

  Adam november 23rd, 2014

  marvin november 30th, 2014

  claude december 7th, 2014

  Daryl december 10th, 2014

  Troy december 15th, 2014

  angel december 16th, 2014

  bill januari 14th, 2015

  guy januari 14th, 2015

  Leslie januari 31st, 2015

  Miguel februari 3rd, 2015

  Brent februari 4th, 2015

  Julius februari 9th, 2015

  kelly februari 9th, 2015

  Milton februari 9th, 2015