NORDEFCO – Nordiskt försvarssamarbete

Publicerad den 28 maj 2010 | av admin

NORDEFCO grafik NYYYGrundtanken med NORDEFCO är att FM genom ett samarbete med andra nordiska länder skall kunna spara resurser som omfördelas till operativ förmåga. Men, samarbetet är ingen försvarallians. Fortfarande har vi unika försvarsmakter med nationellt definierad operativ förmåga. Framsyn Media tog under våren 2010 fram ett 50-tal bilder för att förtydliga tankarna kring konceptet..

5 Comments

  • Keith augusti 23rd, 2014

    nelson november 22nd, 2014

    Glen november 30th, 2014

    otis december 4th, 2014

    norman januari 29th, 2015