Teknisk prognos 2010

Publicerad den 28 februari 2011 | av admin

PrintUnder hösten 2010 beställde Försvarets Materielverk av Framsyn Media en populärutgåva av den tekniska prognos som varje år sammanställs som stöd för regering och Riksdag då beslut om framtida forskningsprojekt ska formuleras. Ett dussintal intervjuver med forskare från såväl FOI, FMV och civila företag resulterade i lika många artiklar med tillhörande, förklarande grafik.

12 Comments